ANUNȚ privind consultarea publică asupra proiectului de Hotărâre a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Metodologiei privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcţie a procurorilor pentru boală psihică

ANUNȚ

privind consultarea publică asupra proiectului de Hotărâre a  Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea

Metodologiei privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcţie a procurorilor pentru boală psihică

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea 52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea publică a proiectului de Hotărâre a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Metodologiei privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcţie a procurorilor pentru boală psihică, procedură în cadrul căreia, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (6) din lege, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale, persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în cadrul procesului decizional, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din lege se va aplica procedura de consultare publică, perioadă în care persoanele/instituţiile interesate pot formula propuneri/sugestii/opinii în scris.

În acest sens, procedura de transparență se va derula într-un interval de 10 zile calendaristice, după următorul calendar:

Data

Etapa

31.05.2023

Publicarea anunțului prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea 52/2003 însoțit de textul complet al proiectului de Hotărâre

09.06.2023

Termenul limită, la închiderea programului, până la care pot fi trimise, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de Hotărâre

12.06.2023

Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite 

13.06.2023

Data estimată a ședinței de adoptare a proiectului de Hotărâre de către Secţia pentru procurori din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii

STARE DEZBATERE: ÎNCHISĂ 

Sugestiile si propunerile se transmit pe adresa de e-mail catalin.putinei@csm1909.ro în format electronic completând formularul anexat sau prin corespondență obișnuită la adresa CSM din Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, București, până la data de 9.06.2023.

Anexăm prezentului anunț conform prevederilor art. 7 alin. (2) următoarele documente:

· Proiectul de Hotărâre a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Metodologiei privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcţie a procurorilor pentru boală psihică;

· Proiect Metodologie privind efectuarea expertizei medicale de specialitate în cazul suspendării din funcţie a procurorilor pentru boală psihică;

· Anexă la Hotărârea Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii;

· Minuta Comisiei nr. 2 reunită – ”Resurse umane și organizare”;

· Formular pentru transmiterea propunerilor formulate în scris.

Dată publicare: 31.05.2023

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro