Concurs de admitere în magistratură din perioada iulie 2021 - martie 2022

Nou Anunt privind depunerea contestatiilor la barem Nou Model contestatie la barem Nou Barem DP+DPP Nou Subiecte DP+DPP Nou Anunt privind depunerea contestatiilor la barem Nou Model contestatie la barem Nou Barem DC+DPC Nou Subiecte DC+DPC Nou Repartizarea pe săli a candidaților din cadrul concursului de admitere în magistratură Nou Repartizarea candidaților pe intrările de acces, în funcție de sălile de concurs unde urmează să susțină probleme scrise Lista candidaților declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Lista candidaților declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Procesul verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctajul obţinut la testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice Programul de desfăşurare a probelor scrise de verificare a cunoştinţelor juridice, teoretice şi practice, susţinute la drept civil şi drept procesual civil, respectiv drept penal şi drept procesual penal ce urmează a se desfăşura în 16 şi 17 octombrie 2021 Proces-verbal solutionare barem contestatii DC - motivare Proces-verbal solutionare barem contestatii DPC - motivare Proces-verbal solutionare barem contestatii DP - motivare Proces-verbal solutionare barem contestatii DPP - motivare Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba constând în testul grilă de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură, organizat în perioada 30 iulie - 14 martie 2022 Proces-verbal solutionare contestatii barem DC Proces-verbal solutionare contestatii barem DPC Proces-verbal solutionare contestatii barem DP Proces-verbal solutionare contestatii barem DPP Barem definitiv G1-G4 Anunt privind depunerea contestatiilor la barem Model contestatie la barem Barem G1-G4 Subiecte Program rectificat de desfăşurare a probei scrise de verificare a cunoştinţelor juridice din data de 3 octombrie 2021 Anunţ privind repartizarea în săli a candidaţilor Repartizarea în săli a candidaţilor Anunţ privind candidaţii cu dublă opţiune (concurs de admitere la INM şi admitere în magistratură) Tabel final cu candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concurs Program de desfășurare a probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice din data de 03 octombrie 2021 Tabelul privind rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 30 iulie 2021 - 14 martie 2022 Anunț privind termenul limită pentru înscrierea online Anunţul privind organizarea concursului de admitere în magistratură din perioada iulie 2021 - martie 2022 Calendarul detaliat de desfăşurare a concursului Tematica şi bibliografia de concurs Cererea de înscriere la concurs Lista posturilor de judecător scoase la concurs Lista posturilor de procuror scoase la concurs Lista posturilor de judecător în privinţa cărora se poate dispune suplimentarea Lista posturilor de procuror în privinţa cărora se poate dispune suplimentarea Metodologia privind organizarea şi desfăşurarea interviului Metodologia de desfăşurare a testării psihologice Instrucţiunile privind folosirea platformei electronice pentru înscrierea la concurs Declaraţie tipizată cu privire la imposibilitatea înscrierii online Anunţ privind modalitatea de obţinere a cazierului fiscal şi a certificatului medical prevăzut de art. 15 din Regulament Hotărârea nr. 120/2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii
Dată publicare: 30.07.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro