Examen de capacitate al judecătorilor stagiari şi procurorilor stagiari la Bucureşti , în perioada noiembrie 2020 - martie 2021 (dată publicare: 13 noiembrie 2020)

Tabel privind repartizarea pe posturi a procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate organizat in perioada noiembrie 2020 - martie 2021 Tabel privind repartizarea pe posturi a judecatorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate organizat in perioada noiembrie 2020 - martie 2021 ANUNT RECTIFICATIV privind repartizarea pe posturi a judecatorilor stagiari si a procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate organizat in perioada noiembrie 2020 - martie 2021 Anunt privind repartizarea pe posturi a judecatorilor stagiari si a procurorilor stagiari care au promovat examenul de capacitate organizat in perioada noiembrie 2020 - martie 2021 Lista posturilor vacante de judecator la judecatorii Lista posturilor vacante de procuror la parchetele de pe langa judecatorii Tabel de clasificare a candidaţilor judecători la examenul de capacitate din perioada 2020-2021, declaraţi admişi Tabel de clasificare a candidaţilor procurori la examenul de capacitate din perioada 2020-2021, declaraţi admişi Tabel de clasificare a candidaţilor personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor la examenul de capacitate din perioada 2020-2021, declaraţi admişi Rezultatele finale obtinute de candidatii judecatori si personal asimiliat judecatorilor si procurorilor la examenul de capacitate din perioada 2020-2021 Rezultatele finale obtinute de candidatii procurori si personal asimiliat judecatorilor si procurorilor la examenul de capacitate din perioada 2020-2021 Rezultate obţinute de candidaţii judecători şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor care au susţinut proba orală la data de 21.03.2021 Rezultate obţinute de candidaţii judecători şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor care au susţinut proba orală la data de 20.03.2021 Rezultate obţinute de candidaţii judecători şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor care au susţinut proba orală la data de 19.03.2021 Rezultate obţinute de candidaţii judecători şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor care au susţinut proba orală la data de 18.03.2021 Rezultate obtinute de candidatii judecatori si personal asimilat judecatorilor si procurorilor care au sustinut proba orala la data de 17.03.2021 Rezultate obţinute de candidaţii judecători şi personal asimilat judecătorilor şi procurorilor care au sustinut proba orală la data de 16.03.2021 Rezultate obtinute de candidatii procurori si personal asimilat judecatorilor si procurorilor care au sustinut proba orala la data de 15.03.2021 Rezultatele obtinute de candidatii procurori si personal asimilat judecatorilor si procurorilor care au sustinut proba orala la data de 13 martie 2021 Rezultatele obtinute de candidatii procurori si personal asimilat judecatorilor si procurorilor care au sustinut proba orala la data de 14 martie 2021 Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea probelor orale - procurori şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care a optat pentru susţinerea probelor cu procurorii Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea probelor orale - judecători şi personal de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care a optat pentru susţinerea probelor cu judecătorii Rezultatele finale ale probelor scrise, după soluţionarea contestaţiilor, obţinute de candidaţii procurori şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care a a optat pentru susţinerea probelor cu procurorii Rezultatele finale ale probelor scrise, după soluţionarea contestaţiilor, obţinute de candidaţii judecători şi personalul de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor care a a optat pentru susţinerea probelor cu judecătorii Rezultatele candidaţilor procurori şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor obţinute la examenul de capacitate din perioada noiembrie 2020 - martie 2021 Rezultatele candidaţilor judecători şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor obţinute la examenul de capacitate din perioada noiembrie 2020 - martie 2021 ANUNŢ privind rectificarea Anexei nr. 2 a Hotărârii nr. 213/2020 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem - motivare - Drept Civil si Drept Procesual Civil - judecatori si personal de specialitate asimilat judecatorilor si procurorilor Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem - motivare - Drept Penal si Drept Procesual Penal - judecatori si personal de specialitate asimilat judecatorilor si procurorilor Barem definitiv drept penal şi drept procesual penal - judecători Barem definitiv drept civil şi drept procesual civil - judecători Proces-verbal privind soluţionarea contestaţiilor la barem la disciplinele drept penal şi drept procesual penal - judecători Proces-verbal privind soluţionarea contestaţiilor la barem la disciplinele drept penal şi drept procesual penal - procurori Proces-verbal privind soluţionarea contestaţiilor la barem la disciplinele drept civil şi drept procesual civil - judecători Proces-verbal privind soluţionarea contestaţiilor la barem la disciplinele drept civil şi drept procesual civil - procurori Contestaţie la Barem (dată publicare: 14.02.2021 13:11) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la Barem (dată publicare: 14.02.2021 13:10) Barem - Drept Penal şi Drept Procesual Penal (judecători) (dată publicare: 14.02.2021 13:10) Subiecte - Drept Penal şi Drept Procesual Penal (judecători) - proba scrisă (dată publicare: 14.02.2021 13:09) Barem - Drept Penal şi Drept Procesual Penal (procurori) (dată publicare: 14.02.2021 13:08) Subiecte - Drept Penal şi Drept Procesual Penal (procurori) - proba scrisă (dată publicare: 14.02.2021 13:08) Barem - Drept Civil şi Drept Procesual Civil (judecători) (dată publicare: 13.02.2021 13:15) Subiecte - Drept Civil şi Drept Procesual Civil (judecători) - proba scrisă (dată publicare: 13.02.2021 13:15) Contestaţie la Barem (dată publicare: 13.02.2021 13:05) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la Barem (dată publicare: 13.02.2021 13:05) Barem - Drept Civil şi Drept Procesual Civil (procurori) (dată publicare: 13.02.2021 13:05) Subiecte - Drept Civil şi Drept Procesual Civil (procurori) - proba scrisă (dată publicare: 13.02.2021 13:05) Repartizarea în săli a candidaţilor judecători stagiari, procurori stagiari şi personalului de specialitate juridică asimilat judecătorilor şi procurorilor, la examenul de capacitate din perioada noiembrie 2020 - martie 2021 Programul de desfăşurare a examenului de capacitate Tabel final privind rezultatul verificarii indeplinirii conditiilor legale de participare la examenul de capacitate
Dată publicare: 13.11.2020 14:59:00

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro