Concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor la curţile de apel, tribunale, tribunale specializate si judecătorii, organizat în perioada septembrie - decembrie 2020

Anunţ privind nedepunerea contestaţiilor împotriva notei obţinute la testarea scrisă Tabel de clasificare a candidatilor judecători înscrişi la concursul/examenul de numire în funcţii de conducere Tabelul cu rezultatele obţinute de candidaţii judecători la testarea scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane Procesul verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem din cadrul concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor Model contestaţie barem Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem Barem G1-G4 Subiecte G4 Subiecte G3 Subiecte G2 Subiecte G1 Repartizarea candidaţilor judecători pentru susţinerea testării scrise privind managementul, comunicarea şi resursele umane din cadrul concursului/examenului pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor Anunţ privind desfăşurarea probei constând în testarea scrisă Tabel privind rezultatele candidaților judecători în urma susținerii PROIECTULUI Repartizarea candidaţilor judecători pentru susţinerea proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează Tabel cu rezultatele în urma soluţionării contestaţiilor formulate de candidaţii judecători împotriva calificativului acordat la testarea psihologică Anunţ privind desfăşurarea reexaminării psihologice Tabel privind rezultatele obtinute de candidatii judecatori la testarea psihologica din cadrul concursului/examenului Anunț privind desfășurarea probei constând în testarea psihologică, evaluarea capacității candidatului de a lua decizii și de a-si asuma răspunderea și verificarea rezistenței la stres Lista finală a candidaților care indeplinesc conditiile de participare la concursul/examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor Repartizarea candidaților judecători pentru sustinerea testării psihologice din cadrul concursului/examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor Anunt privind reprogramarea unor candidați la proba constand in testarea psihologică – test scris Repartizarea candidaților judecători pentru sustinerea interviului psihologic din cadrul concursului/examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor Anunţ privind completarea Tabelului cu rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii judecători a condiţiilor legale de participare la concursul/examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor organizat în perioada septembrie - decembrie 2020 Tabelul candidaților care îndeplinesc condițiile de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor Anunt privind organizarea concursului Functiile de conducere de presedinte si vicepresedinte de la curti de apel, tribunale, tribunale specializate si judecatorii scoase la concurs Tematica si bibliografie Calendarul concursului Cererea tip de inscriere Regulament privind numirea in functii de conducere a judecatorilor si revocarea din aceste functii, aprobat prin Hotararea Sectiei pentru judecatori a Consiliului Superior al Magistraturii nr. 188/2020, publicata in MOF nr. 179/4 martie 2020
Dată publicare: 24.09.2020

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro