Achizitie de servicii constând în dezvoltarea unei metodologii pentru crearea unui modul informatic de tip horizon scanning și analiză media - Servicii constând în dezvoltarea unei metodologii pentru crearea unui modul informatic de tip horizon scanning și analiză media în cadrul proiectului “TAEJ-Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS+ 118765, finanţat prin Programul Operaţional Capacitate Administrativă (POCA) 2014-2020

Dată publicare: 11.04.2019

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro