COMUNICAT DE PRESĂ referitor la poziția Consiliului Superior al Magistraturii față de publicarea Raportului privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare

COMUNICAT DE PRESĂ

referitor la poziția Consiliului Superior al Magistraturii față de publicarea Raportului privind progresele înregistrate de România în cadrul Mecanismului de Cooperare și Verificare

Consiliul Superior al Magistraturii a luat act de concluziile pozitive ale Raportului Comisiei către Parlamentul European și Consiliu privind progresele realizate de România în cadrul mecanismului de cooperare și verificare, publicat la 22 noiembrie 2022, prin care se constată îndeplinirea obiectivelor asumate de statul român.

Acesta reprezintă un moment de referință în parcursul european al României, la a cărui realizare instituțiile din sistemul judiciar au avut o contribuție esențială.

Atât Consiliul, cât și instanțele judecătorești și parchetele de pe lângă acestea au depus eforturi susținute care au condus la consolidarea eficienței și calității actului de justiție, precum și la întărirea independenței sistemului judiciar.

În acest context, Consiliul Superior al Magistraturii mulțumește judecătorilor și procurorilor, dar și personalului auxiliar de specialitate, toți aceștia contribuind decisiv la rezultatul pe care România l-a obținut, în pofida tuturor dificultăților cu care s-a confruntat sistemul judiciar în această perioadă.

Totodată, Consiliul Superior al Magistraturii asigură întreaga societate de faptul că implicarea instituțiilor autorității judecătorești va rămâne în continuare aceeași, în scopul realizării unui act de justiție subsumat garantării drepturilor și libertăților cetățeanului și asigurării ordinii de drept.

CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII

Dată publicare: 24.11.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro