MESAJUL membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile cu ocazia „Zilei Europene a Justiției Civile”

București, 25.10.2022

                  MESAJUL

membrilor aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

cu ocazia „Zilei Europene a Justiției Civile”

 

‘’Ziua Europeană a Justiției Civile’’ este celebrată în fiecare an, la data de 25 octombrie, în urma instituirii acesteia în anul 2003 printr-o inițiativă comună a Consiliului Europei și Uniunii Europene.

Este un moment oportun să reflectăm asupra necesității de protejare a valorilor sistemului judiciar precum garantarea independenței justiției și imparțialitatea judecătorilor, responsabilitatea magistraților  dar și să acționăm  în vederea îmbunătățirii contextului actual prin facilitarea accesului la asistență judiciară, diminuarea termenelor de judecată, reducerea sarcinilor excesive de lucru la nivelul instanțelor și parchetelor, prin promovarea și încurajarea în rândul justițiabililor la utilizarea cât mai frecventă a căilor alternative de soluționare a litigiilor precum medierea.

Totodată ‘’Ziua Europeană a Justiției Civile’’ reprezintă un prilej de a aminti cetățenilor că întregul sistem judiciar funcționează în slujba acestora și că drepturile lor sunt garantate la nivel naţional şi European, acesta fiind un aspect extrem de important, reprezentând principalul obiectiv al tuturor instituţiilor aparținând puterii judecătorești.

Anul acesta ne găseşte într-unul dintre cele mai negre momente ale justiţiei române, dat fiind modul în care a fost grav afectat cadrul conceptual şi organizatoric de funcţionare a justiţiei prin modificările aduse legilor justiţiei. Astfel, cu titlu de exemplu, vom evidenţia câteva dintre elementele la care facem referire:

  • Afectarea gravă a fundamentului statului de drept prin intermediul eliminării răspunderii magistraţilor pentru nerespectarea deciziilor Curţii Constituţionale, deşi acestea sunt corp comun cu prevederile Constituţiei în aplicarea acesteia.
  • Afectarea gravă a disciplinei juridice şi a caracterului unitar al acesteia statuate prin Art. 126 Alin. (1) din Constituţie, prin eliminarea răspunderii magistraţilor în cazul în care nu respectă deciziile Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie pronunţate în proceduri privind Hotârâri în principiu pentru dezlegarea unor chestiuni de drept sau în cadrul unor recursuri în interesul legii.
  • Slăbirea rolului Î.C.C.J. prin lansarea fără eficacitate a funcţiei de unificare a practicii judiciare şi prin refuzul de a îmbunătăţii autonomia de organizare internă a instanţei supreme.
  • Slăbirea statutului membrilor Consiliului Superior al Magistraturii fără o miză coerentă punând autoritatea judecătorească sub nivelul de recunoaştere de care se bucură putererile executivă şi legislativă.
  • Slăbirea Inspecţiei Judiciare prin reducerea drastică a autonomiei funcţionale şi organizatorice atâta vreme cât i s-au luat atributele organizării interne prin adoptarea regulamentelor de funcţionare, eliminarea statutului de ordonator principal de credite, eliminarea modalităţii de constituire a echipei manageriale de către inspectorul şef care răspunde în faţa plenului C.S.M. pentru buna funcţionare a Inspecţiei.
  • Eliminarea obligaţiei magistraţilor de a nu avea manifestări care aduc atingere prestigiului justiţiei, creând premisele pentru unele excese comportamentale care nu vor mai fi sancţionate prin eliminarea oricărei răspunderi disciplinare pentru asemenea comportamente.
  • Eliminarea prevederilor care inhibau interferenţa serviciilor de informaţii în justiţie şi refuzul de a întări garanţiile necesare şi care au fost propuse atât de către asociaţiile profesionale ale magistraţilor cât şi de către Consiliul Superior al Magistraturii.
  • Refuzul de a institui mecanisme eficiente şi efective de unificare a practicii judiciare la nivelul fiecărei instanţe astfel încât sentimentul justiţiabililor că sunt în faţa unei loterii cu privire la interpretarea aplicării legii să fie eliminat.

Acestea sunt doar o parte dintre prevederile care au condus la deteriorarea gravă a stabilităţii organizării judiciare, şi care au fost adoptate cu nesocotirea avizului C.S.M., a punctelor de vedere ale asociaţiilor profesionale ale magistraţilor şi a semnalelor date de organizaţiile societăţii civile.

Am asistat anul acesta la un simulacru de consultări şi la nerespectarea standardelor internaţionale care cer ca orice intervenţii legislative privind funcţionarea justiţiei să nu reprezinte un regres de la garanţiile deja statuate normativ pentru independenţa justiţiei şi responsabilitatea acesteia ca şi componente esenţiale ale dreptului oamenilor de a avea acces la o justiţiei imparţială şi coerentă jurisprudenţial.

În fapt, toate aceste elemente se vor resfrânge asupra cetăţenilor şi companiilor în calitatea lor de justiţiabili. Cât de devastatoare sunt efectele acestui heirup iresponsabil se vor vedea pe termen mediu şi lung, chiar dacă unele dintre ele se vor manifesta de îndată.

Doar să ne imaginăm cum ar arăta o justiție în care disciplina juridică este inexistentă, în care comportamentele pot să fie excentrice, în care cetățenii se vor adresa unor instituții cum ar fi Inspecția Judiciară și acestea nu ar avea aceeași capacitate de a corecta independent derapajele din sistem, vremurile de tristă amintire ale justiției române unde câmpul tactic funcționa nestingherit se vor întoarce cu o forță din nou paralizantă pentru judecători!

Tăcerea maselor de magistrați la aceste schimbări normative ridică întrebarea dacă pe lângă mândria profesională se regăsesc dimensiunea vocațională și responsabilitatea pentru garanțiile realizării acestei vocații.

În acest context, ‘’Ziua Europeană a Justiției Civile’’ reprezintă o oportunitate pentru sistemul judiciar de a-şi face cunoscută activitatea, dar şi un bun prilej pentru cetăţenii Europei de a se informa asupra felului în care funcţionează organele judiciare şi a modului în care se desfăşoară procedurile judiciare.

Pe această cale, urăm un călduros ‘’La mulţi ani!’’ tuturor profesioniștilor din domeniu, magistrați, avocați, notari, executori, grefieri, consilieri juridici și le dorim mult success în activitate.

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor- Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Dată publicare: 25.10.2022

Dată publicare: 25.10.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro