MESAJUL membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pentru ”Ziua mondială a Justiției Sociale”

MESAJUL membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii pentru  ”Ziua mondială a Justiției Sociale”

 „jus est ars boni et aequi”  - "dreptul este arta binelui și a echității" Celsus

În fiecare an, la data de 20 februarie, celebrăm  ”Ziua mondială a Justiției Sociale”, inițiativă a Adunării Generale a ONU din data de 26 noiembrie 2007.

Statul Român, prin Constituția României, consacră egalitatea în drepturi pentru cetățenii săi în fața legii și a autorităților publice, fără privilegii și fără discriminări (art. 16).

Noțiunea de ”justiție socială” a fost adusă în atenție pentru prima dată în anul 1840 de către preotul italian Luigi Taparelli și semnifică evidențierea modului în care justiția este pusă în operă în cadrul societății, prin raportare la toate clasele sociale.

Scopul acestei zile este de a atrage atenția factorilor responsabili asupra unor probleme precum sărăcia, șomajul și excluziunea socială. Valorile promovate în contextul acestei celebrări sunt egalitatea de șanse, solidaritatea, echitatea pentru toți membrii societății indiferent de sex, vârstă,  rasă, apartenență națională, religie, opțiune politică, cultură, apartenență sindicală sau stare a sănătății.

Pentru Națiunile Unite, progresul națiunilor  și urmărirea dreptății sociale pentru toți membrii societății se află în centrul misiunii globale de  promovare și dezvoltare a demnității  umane.  Organizația Internațională a Muncii a adoptat   la data de 10 iunie 2008  Declaraţia privind justiția socială pentru o globalizare echitabilă. Declarația se concentrează pe garantarea unor rezultate echitabile pentru toți cetățenii prin ocuparea forței de muncă, promovarea  protecției sociale, dialogului social, a principiilor  fundamentale și drepturilor la locul de muncă.

O societate incluzivă este aceea în care oricărei persoane, îi este oferită oportunitatea de a participa la viața acesteia și are asigurat cadrul de a se implica în luarea deciziilor care o privesc. Justiția socială se prezintă ca un deziderat de natură etică, fiind  necesară pentru ca societatea să fie în măsură să asigure și să garanteze un echilibru între drepturile și îndatoririle membrilor săi.

Justiția socială constituie unul dintre principiile fundamentale pentru coexistența națiunilor și stabilitatea globală.

În calitate de membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile, preocupați fiind de consolidarea unei societăți bazate pe o veritabilă justiție socială, ne exprimăm întreaga susținere și deschidere pentru un dialog social bazat pe principiul respectului reciproc, al bunei credințe și transparenței între toate autoritățile şi instituțiile statului, în scopul asigurării unui climat al egalității de șanse pentru toate clasele sociale.

Membrii aleşi ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanţi ai societăţii civile

Av. Ioan Sas şi Fănel Mihalcea

Dată publicare: 20.02.2023

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro