MESAJUL membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei Internaționale Anticorupție”

MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia „Zilei Internaționale Anticorupție”

           

„Ziua Internațională Anticorupție” este celebrată anual la data de 9 decembrie după ce, în urmă cu 17 ani, mai precis la data de 31 octombrie 2003, din necesitatea de stopare și eradicare a corupției, un fenomen cu efecte deosebit de negative la nivel global, Organizația Națiunilor Unite (O.N.U.) a adoptat Convenția Națiunilor Unite împotriva corupției, la care inclusiv România a devenit parte semnatară în data de 9 decembrie 2003, ratificând-o ulterior prin Legea nr. 365/2004.

Principalele obiective ale Convenției vizează întărirea măsurilor de prevenire și combatere a corupției, promovarea integrității și asumării în sectorul public, cooperarea internațională în lupta împotriva corupției precum și susținerea valorilor etice ale democrației și justiției, fără a se periclita principiile statului de drept din cadrul societății contemporane.

Măsurile descrise în cuprinsul Convenției se adresează atât sectorului public cât şi sectorului privat, incluzând astfel modele de politici publice preventive, cum ar fi înființarea de organisme anticorupție şi implicarea organizațiilor non-guvernamentale şi comunitare în lupta împotriva acestui fenomen care subminează democrația, produce instabilitate si afectează întreaga societate din punct de vedere economic.

Justiția reprezintă unul dintre principalii piloni de susținere în lupta împotriva corupției din cadrul unei societăți, fapt pentru care, independența acesteia trebuie garantată și respectată în totalitate, indiferent de orice voință contrară.

În acest context, suntem constant preocupați de realizarea oricărui obiectiv care să conducă la înlăturarea corupției atât în înfăptuirea actului de justiție cât şi în administrarea sistemului judiciar, astfel încât justiția să reprezinte un serviciu public aflat în slujba societății și nu a unor interese private sau de altă natură.

Societatea așteaptă ca sancționarea judiciară a corupției sau comportamentelor lipsite de integritate să fie realizată cu imparțialitate, obiectivitate, egală măsură şi să nu permită abuzuri sau mușamalizări în cauzele gestionate de autoritățile judiciare.

De asemenea, trebuie reamintit că tot corupție este orice formă de deturnare a organelor judiciare de la misiunea lor şi orice formă de exercitare a atribuțiilor şi puterii încredințate pentru interese private şi/sau de grup. Pe lângă mită, vulnerabilitățile care pot afecta sistemul de administrare a justiţiei se referă şi la conflicte de interese, incompatibilități, realizarea arbitrară a atribuțiilor privind cariera magistraților sau organizarea instituțională, opacitatea instituțională, subiectivismul decizional în considerarea persoanelor, subordonarea voinței legii față de voința proprie a celor chemați să o garanteze şi o aplice.

Integritatea în funcțiile publice înseamnă caracter individual şi exercitarea puterii sub conștiința morală a legii, onestitate şi bună credință în servirea interesului public, deschidere, dialog şi responsabilitate.

Acestea sunt jaloane pe care membrii societății civile consideră că C.S.M. şi le dorește în activitatea sa proprie, precum şi ca rigoare pentru activitatea profesională a tuturor magistraților. 

La mulți ani de „Ziua Internațională Anticorupție” tuturor celor care promovează valorile  integrității publice!

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor- Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU
Dată publicare: 09.12.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro