MESAJUL membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia “Zilei Naționale a României”

București, 01.12.2022

MESAJUL

membrilor aleși, reprezentanți ai societății civile din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii cu ocazia  “Zilei Naționale a României”

Ziua de 1 Decembrie este prin excelență un moment de suflet pentru toți românii,o ocazie în care trebuie să reflectăm la semnificația acesteia în profunzimea ei. O sărbătoare ce marchează momentul îndeplinirii idealului național, cel al înfăptuirii Marii Uniri din anul 1918, atunci când toate provinciile istorice locuite de români s-au unit în cuprinsul aceluiași stat național dar și un bun prilej de a aduce un omagiu celor ce s-au jertfit pe altarul libertății și unității naționale.

Rememorăm pe această cale sacrificiile și jertfa martirilor care au făcut posibilă împlinirea unui ideal național de libertate și unitate a întregii națiuni. În decembrie 1989, românii au reînnoit cu propriul sânge, în cadrul Revoluției pentru înlăturarea regimului comunist, legământul acestora cu libertatea, justiția și dreptul la reprezentativitate la deciziile ce privesc destinul propriului stat.

Trebuie să nu pierdem din vedere că libertățiile de care beneficiem astăzi au fost plătite scump și este de datoria societății civile să le protejeze indiferent de cine sau ce le-ar putea aduce atingere. Acesta este cel mai bun mod în care fiecare dintre noi poate onora jertfa martirilor, nu numai martirilor români de la 1918 sau 1989, ci a tuturor românilor ce au luptat cu multă trudă și sacrificii pentru idealurile dreptății și libertății și unității într-o națiune bazată pe statul de drept și nu de capriciile celor aflați la guvernare.

Sentimentul de apreciere si mândrie cu privire la trecutul nostru istoric și la cei care au făcut posibilă realizarea unei democrații actuale trebuie să ne ghideze în menținerea și îmbunătățirea constantă a societății în care trăim. În acest sens, justiția joacă un rol crucial și pe cale de consecință, misiunea de a apărara independența acesteia reprezintă atât o imperativă morală sacrosanctă cât și una de natură constituțională, sarcină care potrivit Art. 133 din Legea Fundamentală, revine Consiliului Superior al Magistraturii.

Pentru că dreptatea și adevărul reprezintă valori supreme fără de care o societate nu poate beneficia de o democrație autentică, în calitate de membri aleși ai C.S.M., reprezentanți ai societății civile, dorim să asigurăm cetățenii că pe parcursul întregului mandat care se apropie de final, am demarat toate demersurile necesare la nivelul instituției pentru a informa constant organizațiile societății civile cu privire la lucrările Consiliului și pentru a îmbunătăți sistemul judiciar și transparența instituțională, specifică unui serviciu public aflat în slujba societății, indiferent de obstacolele întâmpinate și presiunile de orice natură la care am fost supuși. Lupta a fost de multe ori inegală, dar acest lucru doar a reușit să ne întărească determinarea de a continua și a dubla eforturile pentru a asigura faptul că România este un stat aflat sub imperativa unei justiții libere, independente și echitabile pentru toți cetățenii ei.

În acest spirit dorim să marcăm momentul de 1 Decembrie, zi ce a fost proclamată ca “Zi Națională a României” începând cu anul 1990 prin hotărârea Parlamentului României, hotărâre manifestată prin Legea nr. 10/1990. Dorim să le urăm mult succes în activitate viitorilor membri ai Consiliului Superior al Magistraturii și îi încurajăm ca pe perioada mandatului domniilor lor să continue lupta pentru îmbunătățirea sistemului judiciar din România.

„La mulți ani România, la mulți ani dragi români!”

Membrii aleși ai Consiliului Superior al Magistraturii, reprezentanți ai societății civile

Teodor- Victor ALISTAR și Romeu CHELARIU

Dată publicare: 01.12.2022

Dată publicare: 01.12.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro