Recomandare

 

În vederea identificării în sistemul informatic al Consiliului Superior al Magistraturii a tuturor solicitărilor unei persoane adresate Consiliului (alta decât un judecător, procuror sau magistrat-asistent, pentru care Consiliul deţine deja datele necesare), măsură necesară pentru soluţionarea în condiţii optime a eventualelor cereri prin veţi înţelege să vă exercitaţi drepturile prevăzute de Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE adoptat de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, vă recomandăm ca în solicitările pe care le adresaţi Consiliului să precizaţi alături de nume, prenume, domiciliu şi alte date de contact (telefon, email, fax, dacă există) şi numele anterior, dacă este cazul, şi prenumele tatălui.

Furnizarea în cerere a datelor suplimentare de mai sus (adică numele anterior, dacă este cazul, şi prenumele tatălui) este la libera dumneavoastră apreciere şi reprezintă consimţământul dumneavoastră[1] ca aceste date să fie prelucrate de Consiliul Superior al Magistraturii în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale aferente soluţionării cererilor dumneavoastră, consimţământ care poate fi retras oricând printr-o solicitare adresată Consiliului.

Nefurnizarea datelor suplimentare menţionate mai sus (numele anterior, dacă este cazul, şi prenumele tatălui) nu împiedică soluţionarea cererii dumneavoastră adresată Consiliului Superior al Magistraturii.

 

[1] Potrivit art. 4 pct. 11 din Regulamentul nr. 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE adoptat de către Parlamentul European şi Consiliul Uniunii Europene, consimţământul  persoanei vizate înseamnă orice manifestare de voinţă liberă, specifică, informată şi lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declaraţie sau printr-o acţiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate.

Dată publicare: 06.06.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro