Cauza Regner împotriva RepubliciI Cehe (nr. 35289/11) – Hotărârea din 19 septembrie 2017

Număr cerere:  35289/11
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 §1 din Convenție, reclamantul se plânge de caracterul inechitabil al procedurii introduse de acesta pentru a contesta retragerea certificatului său de securitate, având în vedere că instanțele administrative sesizate au refuzat să îi permită accesul la un element de probă decisiv, considerat ca fiind confidențial, pus la dispoziția lor de către pârât. Curtea consideră că limitările impuse reclamantului în ceea ce privește exercitarea drepturilor de care beneficia acesta, în temeiul principiilor contradictorialității și egalității armelor, au fost compensate într-o manieră în care echilibrul just între părți nu a fost afectat într-o asemenea măsură încât să aducă atingere esenței înseși a dreptului reclamantului la un proces echitabil.
 
Concluzii: Neîncălcarea art.6 §1 din Convenție; cu o opinie concordantă, 3 opinii parțial separate comune, o opinie divergentă.
Dată publicare: 20.08.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro