Cauza Dimon împotriva României ( nr. 29117/05)- Hotărârea din 27 noiembrie 2012

Număr cerere:   29117/05
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 §1 din Convenție, reclamantul pretinde încălcarea dreptului său de acces la o instanță, având în vedere anularea recursului său pe motivul nerespectării unei cerințe procedurale, pe care o consideră excesivă. Curtea consideră că, prin faptul că nu a luat în considerare conținutul efectiv al recursului reclamantului, Curtea de Apel Brașov l-a privat pe acesta din urmă de accesul la o instanță.
 
Concluzii: Încălcarea art.6 §1 din Convenție.
Dată publicare: 20.08.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro