CAUZA A.P., GARÇON ȘI NICOT ÎMPOTRIVA FRANȚEI (nr. 79885/12, 52471/13 și 52596/13) – Hotărârea din 6 aprilie 2017

Număr cerere:   79885/12, 52471/13 și 52596/13
 
Rezumat: Invocând încălcarea:
  • art.8 din Convenție, reclamanții se plâng de faptul că cererile de rectificare a mențiunii privind sexul lor din certificatul de naștere au fost respinse, pe motiv că, pentru a justifica o asemenea cerere, solicitantul sau solicitanta trebuie să demonstreze caracterul real al sindromului de transsexualism de care suferă, precum și caracterul ireversibil al transformării înfățișării sale. Aceşția denunță faptul că această a doua condiție are ca efect forțarea persoanelor transgen, care, în mod similar, doresc să obțină o modificare a mențiunii privind sexul în actele de stare civilă, să sufere în prealabil o operație sau un tratament care are ca rezultat o infertilitate ireversibilă.

Curtea consideră că, prin respingerea cererii primului reclamant de modificare a mențiunii privind sexul din certificatul său de naștere, pe motivul că acesta a refuzat, din principiu, să se supună expertizei medicale dispuse de instanța internă, aceasta, care, în temeiul articolului 11 din Codul de procedură civilă, avea dreptul să tragă orice concluzie ca urmare a acestui refuz, a menținut un echilibru just între interesele concurente aflate în discuție. Cu alte cuvinte, acest lucru nu constituie o neîndeplinire de către Franța a obligației sale pozitive de a garanta dreptul primului reclamant la respectarea vieții sale private. În această privință, nu a fost încălcat art. 8 din Convenție în ceea ce îl privește pe primul reclamant

  • art. 6 § 1 din Convenție, primul reclamant (cererea nr. 79885/12) se plânge de nerespectarea  dreptului său la un proces echitabil, care rezultă din faptul că instanțele interne ar fi săvârșit o eroare vădită de apreciere concluzionând că, având în vedere că acesta a refuzat să se supună unei expertize medicale, nu a făcut dovada unei transformări ireversibile a aspectului său, deși a prezentat un certificat medical prin care se stabilea că a suferit o operație de conversie sexuală ireversibilă.

Cu toate că declară admisibil acest capăt de cerere, Curtea  consideră că faptele denunțate de reclamant nu ridică, din perspectiva art. 6 § 1, nicio problemă distinctă de cele pe care le-a analizat deja în temeiul art. 8 din Convenție. Prin urmare, nu este necesar să se examineze acest aspect al cererii nr. 79885/12.

Concluzii: Încălcarea art. 8 din Convenție în privința celui de-al doilea și celui de-al treilea reclamant, din cauza condiției de a demonstra caracterul ireversibil al transformării aspectului fizic; Neîncălcarea art. 8 din Convenție în privința celui de-al doilea reclamant, din cauza condiției de a demonstra caracterul real al sindromului de transsexualism; Neîncălcarea art. 8 din Convenție în privința primului reclamant, din cauza obligației de a se supune unui examen medical. Satisfacție echitabilă - 958,40 EUR (celui de-al doilea şi celui de-al treilea reclamant)- cu titlu de cheltuieli de judecată.
Dată publicare: 20.08.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro