Cauza Anamaria-Loredana Orășanu și alții împotriva României (nr. 43629/13 și alte 74 de cereri) – Hotărârea din 7 noiembrie 2017

Număr cerere:   43629/13
 
Rezumat: Invocând încălcarea:
  • art.2 din Convenție, reclamanții s-au plâns de lipsa unei anchete eficiente, imparțiale și aprofundate, efectuată într-un interval de timp rezonabil și care să permită identificarea și pedepsirea persoanelor responsabile pentru represiunea violentă a demonstrațiilor din decembrie 1989 din București, Timișoara, Brașov, Reșița și Craiova, în cadrul căreia aceștia au fost împușcați sau rudele apropiate ale acestora au fost ucise de focuri de armă.

Curtea consideră că este oportun să dispună conexarea cererilor, în conformitate cu art. 42 § 1 din Regulamentul Curții. Curtea a constatat existența unor deficiențe procedurale ale anchetei principale, în special ca urmare a duratei excesive și a perioadelor lungi de inactivitate, precum și din cauza neimplicării în procedură a victimelor sau, respectiv, a rudelor acestora și a neinformării publicului cu privire la evoluția anchetei.

  • art. 6 § 1 și art. 13 din Convenție , reclamanții s-au plâns de durata procedurilor penale cu privire la evenimentele din decembrie 1989. De asemenea, ei s-au plâns că nu au avut la dispoziție o cale de atac eficientă în ceea ce privește stabilirea capetelor de cerere formulate de aceștia. Având în vedere constatarea privind art. 2, Curtea consideră că nu este necesar să se examineze admisibilitatea și fondul capetelor de cerere întemeiate pe art. 6 § 1 și/sau art. 13 din Convenție.
Concluzii: Încălcarea art. 2 din Convenție sub aspect procedural. Satisfacție echitabilă – câte 15000 EUR (cu titlu de prejudiciu moral )pentru 52 de reclamanți.
Dată publicare: 20.08.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro