CAUZA M împotriva ȚĂRILOR DE JOS (nr. 2156/10)- Hotărârea din 25 iulie 2017

Număr cerere:   2156/10
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 6 § 1 și art. 6 § 3 lit. b), c) și d) din Convenție, reclamantul s-a plâns că procedura penală îndreptată împotriva sa a fost inechitabilă prin aceea că Serviciul General de Informații și de Securitate (AIVD) a exercitat un control decisiv asupra probelor, restrângând accesul său și al instanțelor interne la ele și controlând folosirea lor și împiedicându-l să-și pregătească în mod eficient avocații. Curtea este convinsă că informațiile rămase lizibile au fost suficiente apărării și Curții de Apel pentru a realiza o evaluare fiabilă a naturii informațiilor din acele documente. Pe de altă parte, Curtea constată că, prin ingerința în privința comunicării dintre reclamant și avocații săi, caracterul echitabil al procesului a fost compromis iremediabil.
 
Concluzii: Neîncălcarea art. 6 § 1 și art. 6 § 3 lit. b) din Convenție în ceea ce privește cenzurarea anumitor documente și pretinsul refuz de prezentare a altora. Încălcarea art. 6 § 1 și art. 6 § 3 lit. c) din Convenție în ceea ce privește restrângerile aplicate dreptului reclamantului de a da informații și dispoziții avocaților. Satisfacție echitabilă – 732 euro (cu titlu de cheltuieli de judecată).
Dată publicare: 20.08.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro