CAUZA ACHIM împotriva ROMÂNIEI (nr. 45959/11)- Hotărârea din 24 octombrie 2017

Număr cerere:   45959/11
 
Rezumat: Invocând încălcarea art.8 din Convenție, reclamanții se plâng de faptul că au suferit o atingere adusă dreptului lor la respectarea vieții de familie, ca urmare a plasamentului copiilor lor și a refuzului instanțelor naționale de a pune capăt măsurii plasamentului respectiv, în ciuda îmbunătățirii condițiilor materiale de trai ale acestora. Curtea consideră că plasamentul temporar al copiilor reclamanților a fost justificat de motive nu doar relevante, ci și suficiente în sensul art. 8 § 2 din Convenție. Totodată, monitorizând îndeaproape situația copiilor și a reclamanților, Curtea este de părere că autoritățile competente au avut mereu ca scop garantarea interesului copiilor, făcând totodată eforturi să păstreze un echilibru just între drepturile reclamanților și cele ale minorilor.
 
Concluzii: Neîncălcarea art. 8 din Convenție.
 
Dată publicare: 20.08.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro