Cauza Bălșan împotriva României (nr. 49645/09) –Hotărârea din 23 mai 2017

 
Număr cerere:   49645/09
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 3 din Convenție, reclamanta s-a plâns că autoritățile naționale nu au reușit să o protejeze de actele repetate de violență în familie și să-l tragă la răspundere pe făptuitor. Curtea a considerat corespunzător să comunice din oficiu un capăt de cerere în temeiul art. 14 coroborat cu art. 3 din Convenție. Având în vedere natura și fondul capetelor de cerere formulate de reclamantă în prezenta cauză, Curtea constată că acestea trebuie examinate în temeiul art. 3 din Convenție. Concluzionează că modul în care plângerile reclamantei au fost tratate de către autoritățile statului nu i-au oferit o protecție adecvată împotriva actelor de violență ale soțului său, precum şi că violența suferită de reclamantă poate fi privită ca violență bazată pe gen, care reprezintă o formă de discriminare împotriva femeilor. În pofida faptului, apreciat de Curte, că România a adoptat o lege și a o strategie națională pentru prevenirea și combaterea fenomenului violenței în familie, lipsa generală de reacție a sistemului judiciar și impunitatea de care se bucurau agresorii, după cum s-a constatat în prezenta cauză, indicau o implicare insuficientă din partea autorităților în luarea de măsuri corespunzătoare pentru a combate violența în familie.
 
Concluzii: Încălcarea art. 3 din Convenție, a art. 14 din Convenție coroborat cu art.3. Satisfacție echitabilă- 9800 euro (cu titlu de prejudiciu moral).
Dată publicare: 22.02.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro