Cauza Csaba DOMJÁN împotriva Ungariei (nr. 5433/17) – Hotărârea din 14 noiembrie 2017

 
Număr cerere:   5433/17
 
Rezumat: Invocând încălcarea art. 3 din Convenție, reclamantul se plânge că a fost deținut în spatiu supraaglomerat, condițiile de detenție nefiind compatibile cu reglementările Convenției, precum şi că nu a avut la dispoziție o cale de atac internă efectivă în raport cu capătul de cerere formulat în temeiul art. 3. Curtea observă că, pe de o parte, soluția cauzei reclamantului este în prezent incertă. Pe de altă parte, dacă cererea sa adresată instanțelor naționale se dovedește a nu avea succes, acesta are posibilitatea să depună o nouă cerere la Curte în termen de 6 luni de la epuizarea tuturor căilor de atac interne efective.
 
Concluzii: Respingerea primului capăt de cerere ca prematur introdus şi a celui de-al doilea capăt de cerere ca vădit nefondat.
Dată publicare: 29.01.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro