PROIECTE RECJ 2013-2014

1. Independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar (Proiectul a avut ca obiectiv principal elaborarea unor linii directoare pentru aplicarea corespunzătoare a indicatorilor şi colaborarea cu Comisia Europeană privind dezvoltarea viitoare a tabloului de bord pentru justiţie al UE. Al doilea obiectiv a avut în vedere identificarea şi evaluarea riscurilor actuale la adresa independenţei sistemelor judiciare din statele membre şi din statele cu statut de observator, precum şi a mijloacelor prin care aceste riscuri pot fi reduse. În cadrul proiectul s-a derulat un studiu pilot cu privire la aplicarea indicatorilor în patru sisteme judiciare: Irlanda, Italia, Olanda şi România.) - en 1. Independenţa şi responsabilitatea sistemului judiciar (Proiectul a avut ca obiectiv principal elaborarea unor linii directoare pentru aplicarea corespunzătoare a indicatorilor şi colaborarea cu Comisia Europeană privind dezvoltarea viitoare a tabloului de bord pentru justiţie al UE. Al doilea obiectiv a avut în vedere identificarea şi evaluarea riscurilor actuale la adresa independenţei sistemelor judiciare din statele membre şi din statele cu statut de observator, precum şi a mijloacelor prin care aceste riscuri pot fi reduse. În cadrul proiectul s-a derulat un studiu pilot cu privire la aplicarea indicatorilor în patru sisteme judiciare: Irlanda, Italia, Olanda şi România.) - ro 2. Standarde minime - en Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare - Declaraţia de la Roma, 13 iunie 2014 - en Reţeaua Europeană a Consiliilor Judiciare - Declaraţia de la Roma, 13 iunie 2014 - ro Dezvoltarea unor standarde pentru justiţie III - Standarde minime privind evaluarea profesională şi inamovibilitatea membrilor sistemului judiciar Raport 2012- 2013 - en Dezvoltarea unor standarde pentru justiţie III - Standarde minime privind evaluarea profesională şi inamovibilitatea membrilor sistemului judiciar Raport 2012- 2013 - ro Cristalizarea liniilor directoare, a recomandărilor şi a principiilor RECJ - Raport 2012-2013 - en Cristalizarea liniilor directoare, a recomandărilor şi a principiilor RECJ - Raport 2012-2013 - ro Reforma Judiciară în Europa - partea a II_a - Linii directoare pentru înfăptuirea unui act de justiţie eficient -Raport 2012-2013 - en Reforma Judiciară în Europa - partea a II_a - Linii directoare pentru înfăptuirea unui act de justiţie eficient -Raport 2012-2013 - ro DATE GENERALE - Plan strategic privind proiectele Reţelei Europene a Consiliilor Judiciare DATE GENERALE - Statutul RECJ - EN DATE GENERALE -Statutul RECJ - RO DATE GENERALE - Prezentarea RECJ
Dată publicare: 10.05.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro