PROIECTE RECJ 2011-2012

1. REFORMA JUDICIARĂ ÎN EUROPA (Prezentare: Raportul analizează măsurile de reformă implementate sau planificate în ţările care au participat la lucrările echipei de proiect "Reforma judiciară în Europa". Raportul dezvoltă unele idei exprimate în Declaraţia de la Vilnius, prin examinarea diferitelor reforme care sunt în curs de implementare şi se speră că, în acest mod, se va oferi factorilor de decizie din Europa un punct de vedere al consiliilor judiciare cu privire la reforma judiciară. Acest raport nu încearcă să rezolve problemele de sistem existente în statele membre, dar propune statelor membre ale RECJ o vedere de ansamblu asupra reformei judiciare şi bune practici pentru a se adresa provocărilor din sistemul judiciar.) - Raportul privind Reforma Judiciară în Europa 2. DEZVOLTAREA UNOR STANDARDE MINIME PENTRU JUSTIŢIE II (Prezentare: Raportul descrie indicatorii identificaţi în materia standardelor minime pentru justiţie, aşa cum au fost definiţi în cuprinsul raportului anterior 2010/2011, elaborat de echipa de proiect. Raportul se concentrează pe indicatorii privind temele principale avute în vedere de Echipa de proiect în cadrul reuniunilor de la Vilnius, Bruxelles şi Palma de Mallorca, respectiv: recrutare, selecţie, numire şi, acolo unde este posibil, promovare a magistraţilor.) - II. Raportul privind Dezvoltarea unor Standarde minime pentru Justiţie II 3. CERERI PENTRU COOPERARE (Prezentare: Proiectul s-a născut din ideea conform căreia este timpul ca RECJ să implementeze un sistem pentru acordarea de asistenţă către consiliile judiciare, în activitatea acestora de implementare a recomandărilor, principiilor directoare şi standardelor RECJ, precum şi în activitatea de soluţionare a problemelor. Conceptul a fost acela conform căruia o asemenea asistenţă va fi asigurată sub forma unui răspuns la o cerere de cooperare transmisă de un anumit consiliu.) - Raportul privind Cereri pentru cooperare 4. JUSTIŢIE, SOCIETATE ŞI MEDIA (Prezentare: Acest raport prezintă punctul de vedere al RECJ şi va face recomandări pentru a creşte înţelegerea sistemului judiciar şi pentru a asigura faptul că sistemul de justiţie este mai transparent pentru public şi societate. Echipa de proiect a analizat ce măsuri pot fi luate pentru a reduce decalajul dintre sistemul judiciar şi societate şi modul în care poate fi sporită cooperarea şi relaţia dintre sistemul judiciar şi mass-media. Totodată, acest raport analizează modul în care poate fi asigurat un schimb corespunzător de informaţii cu mass-media şi dacă există o modalitate pentru a se asigura că informaţia este descrisă corect în mass-media.) - Raportul privind Justiţie, societate şi media
Dată publicare: 10.05.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro