PROIECTE RECJ 2010-2011

1. ROLUL CONSILIILOR JUDICIARE (Prezentare: Sub coordonarea Consiliului Judiciar din Italia, a fost implementat proiectul privind colectarea informaţiilor relevante (inclusiv soft law) referitoare la Consiliile Judiciare (compunere, competenţă, etc.) şi actualizarea regulată a acestor informaţii. De asemenea, va fi elaborat şi publicat (in special pe pagina de internet a Reţelei) un ghid al Consiliilor Judiciare.) - Raportul proiectului privind Consiliile Judiciare 2. DURATA PROCEDURILOR JUDICIARE (Sub coordonarea Administraţiei Naţionale a Instanţelor din Danemarca, a fost implementat proiectul privind durata procedurilor judiciare, care a vizat următoarele activităţi: - furnizarea de informaţii şi dezvoltarea celor mai bune practici în domeniul justiţiei pe teme precum: managementul calităţii, transparenţa, accesul la justiţie, etc.; - actualizarea şi completarea informaţiilor cu privire la cele mai bune practici din domeniul justiţiei; - organizarea periodică a unor conferinţe la care să participe factorii de decizie şi actorii importanţi din sistemul justiţiei pe teme specifice şi de interes în acest domeniu.) - Raportul privind durata procedurilor 3. DEZVOLTAREA UNOR STANDARDE PENTRU JUSTIŢIE (Prezentare: Proiectul, implementat sub coordonarea Consiliului General al Puterii Judiciare din Spania, a avut drept scop dezvoltarea unor standarde minime reprezentative pentru justiţie la nivel european in diverse domenii precum: atribuţiile magistraţilor, criteriile de numire, formarea profesională judiciară, procesarea informaţiilor, etică judiciară, etc.) - Raportul proiectului privind standardele minime 4. INCREDEREA PUBLICĂ ÎN JUSTIŢIE (Prezentare: Proiectul a avut drept scop dezvoltarea analizei şi monitorizarea încrederii publice în justiţie la nivelul statelor din Uniunea Europeană si a fost coordonat de Înaltul Consiliu Judiciar din Belgia) - Raportul proiectului privind încrederea publică în justiţie
Dată publicare: 09.05.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro