Consiliul Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE)

 • Avizul nr.24 (2021): Evoluția consiliilor judiciare și rolul acestora în cadrul sistemelor judiciare independente și imparțiale [descarcă]
 • Avizul nr.23 (2020) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) - Rolul asociațiilor judecătorilor în sprijinirea independenței judiciare [descarcă]
 • Avizul nr.22 (2019) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) – Rolul asistenților judiciari [descarcă]
 • Avizul nr.21 (2018) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) – “Prevenirea corupției în rândul judecătorilor” [descarcă]
 • Avizul nr. 20 (2017) - ROLUL INSTANȚELOR ÎN APLICAREA UNITARĂ A LEGII [descarcă]
 • Avizul nr. 19 (2016) - ROLUL PREȘEDINȚILOR DE INSTANȚE [descarcă]
 • Avizul nr. 18 (2015) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) - "Poziţia puterii judecătoreşti şi relaţia ei cu celelalte puteri ale statului în democraţia modernă (dată publicare: 14 aprilie 2016) [descarcă]
 •  Avizul nr. 17 (2014) asupra evaluarii activitatii judecatorilor, calitatii justitiei si respectarii independentei sistemului judiciar (data publicare: 24 noiembrie 2014) [descarcă]
 •  Avizul nr. (2013) 16 privind relaţiile dintre judecători şi avocaţi adoptat cu ocazia celei de a 14-a reuniune plenară a CCJE (Strasbourg, 13-15 noiembrie 2013) [descarcă]
 • Avizul nr. 15 (2012) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni privind specializarea judecătorilor [descarcă]
 •  Avizul nr. 12 (2009) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind relaţiile între judecători şi procurori [descarcă]
 •  Avizul nr. 11 (2008) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind calitatea hotărârilor judecătoreşti [descarcă]
 • Avizul nr. 10 (2007) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitor la Consiliul Justitiei în serviciul societăţii [descarcă]
 • Avizul nr. 9 (2006) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind rolul judecătorilor naţionali în asigurarea unei aplicări efective a dreptului internaţional şi european [descarcă]
 • Avizul nr. 8 (2006) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) spre atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei cu privire la 'Rolul judecătorilor în protecţia domniei legii şi a drepturilor omului în contextul terorismului' [descarcă]
 • Avizul nr. 7 (2005) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri privind 'Justiţia şi societatea' [descarcă]
 • Avizul nr. 6 (2004) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri asupra procesului echitabil într-un termen rezonabil şi rolul judecătorilor în acest proces, luând în considerare mijloacele alternative de soluţionare a disputelor [descarcă]
 • Avizul nr. 5 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri referitor la regulile şi practicile privind desemnările la Curtea Europeană a Drepturilor Omului [descarcă]
 • Avizul nr. 4 (2003) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri privind formarea iniţială şi continuă specifice judecătorilor la nivel naţional şi european [descarcă]
 • Avizul nr. 3 al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei asupra principiilor şi regulilor privind imperativele profesionale aplicabile judecătorilor şi în mod deosebit a deontologiei, comportamentelor incompatibile şi imparţialităţii [descarcă]
 • Avizul nr. 2 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei privind finanţarea şi administrarea instanţelor cu referire la eficienţa sistemului judiciar şi la articolul 6 al Convenţiei europene privind drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului [descarcă]
 • Avizul nr. 1 (2001) al Consiliului Consultativ al Judecătorilor Europeni (CCJE) în atenţia Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei referitor la standardele privind independenţa puterii judecătoreşti şi inamovibilitatea judecătorilor [descarcă]
 
Dată publicare: 01.01.2017 02:00:00

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro