Comisia europeana pentru eficienta justitiei (CEPEJ)

  • Raport privind "Sistemele judiciare europene - Ediția 2022 (cu date din anul 2020): eficiența și calitatea justiției" [EN/FR]
  • Raport privind "Sistemele judiciare europene - Ediția 2020 (cu date din anul 2018): eficiența și calitatea justiției" [EN/FR]
  • Rezumat al Raportului privind "Sistemele judiciare europene- Ediția 2020 (cu date din anul 2018): eficiența și calitatea justiției" [RO/EN/FR]
  • Raport privind "Sistemele judiciare europene - Ediția 2018 (cu date din anul 2016): eficiența și calitatea justiției" [RO/EN]
  • Carta interprofesională a judecătorilor, procurorilor şi avocaţilor români (dată publicare: 24 septembrie 2015) [RO]
  • Raport privind "Sistemele judiciare europene - Ediția 2016 (cu date din anul 2014): eficiența și calitatea justiției" [EN/FR]
  • Rezumat al Raportului privind "Sistemele judiciare europene- Ediția 2016 (cu date din anul 2014): eficiența și calitatea justiției" [EN/FR]
  • Raport privind "Sistemele judiciare europene - Ediţia 2014 (cu date din anul 2012): eficienţa şi calitatea justiţiei" [RO]
 
Dată publicare: 01.01.2017 03:00:00

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro