Concurs de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, organizat în perioada 12 iulie 2022 - 31 martie 2023

Rezultatele obținute de candidați la proba scrisa de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice si practice - auditori de justiție Rezultatele obținute de candidați la proba scrisa de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice si practice-personal asimilat Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem - DC+DPC (17.10.2022) Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem - DP+DPP (17.10.2022) Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem - DC+DPC Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem - DP+DPP Barem definitiv proba scrisa - DP+DPP Model contestatie la barem Anunt privind depunerea contestatiilor la baremul de evaluare si notare Barem DP+DPP Subiecte DP+DPP Model contestație la barem Anunț privind depunerea contestațiilor la barem Barem DC + DPC Subiecte DC + DPC Lista candidaților - auditori de justiție - declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Lista candidaților - personal asimilat judecătorilor și procurorilor - declarați admiși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Lista candidaților - auditori de justiție - declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Lista candidaților - personal asimilat judecatorilor si procurorilor - declarați respinși în urma soluționării contestațiilor la punctajul obținut la testul grilă de verificare a cunoștințelor juridice Repartizarea pe sali a candidatilor - auditori de justiție la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice Repartizarea pe sali a candidatilor - personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice PV de solutionare a contestatiilor la punctajul obtinut la testul grila de verificare a cunostintelor juridice Programul de desfasurare a probelor scrise din datele de 08.10.2022 si 09.10.2022 PV de solutionare a contestatiilor la barem pentru disciplina Drept civil si drept procesual civil PV de motivare a solutiilor pronuntate pentru contestatiile la barem formulate in legatura cu proba eliminatorie tip grila de verificare a cunostintelor juridice din data de 25 septembrie 2022 Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice - Auditor de justiție Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice - Personal asimilat judecătorilor și procurorilor Barem definitiv PV solutionare contestatii - DC si DPC PV solutionare contestatii - DP si DPP Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem Barem G1-G4 Subiecte Repartizare in sali a candidatilor - auditori de justitie Repartizare in sali a candidatilor - personal de specialitate asimilat judecatorilor si procurorilor Program de desfasurare a probei scrise de verificare a cunostintelor juridice din data de 25.09.2022 Tabel final privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților auditori de justiție Tabel final privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs a candidaților personal de specialitate asimilat judecătorilor și procurorilor ANUNT privind rectificarea tabelelor cu rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la concursul de admitere la INM, organizat in perioada 12.07.2022 - 31.03.2023 si la concursul de admitere in magistratura, organizat in perioada 12.07.2022 - 02.03.2023 Tabel privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la concurs a candidatilor auditori de justitie Tabel privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la concurs a candidatilor personal de specialitate asimilat judecatorilor si procurorilor Anunţ referitor la tematica şi bibliografia de concurs Anunt cu privire la actele anexate cererii de inscriere la concurs Anunt privind organizarea concursului de admitere la Institutul National al Magistraturii din perioada 12 iulie 2022 - 31 martie 2023 Calendar de desfasurare a concursului Tematica si bibliografia de concurs Cererea de inscriere la concurs Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului Metodologia de desfasurare a testarii psihologice Instructiunile privind folosirea platformei informatice pentru inscrierea online Declaratie tipizata cu privire la imposibilitatea inscrierii online la concurs Anunt privind modalitatea de obtinere a cazierului fiscal si a certificatului medical prevazut de art.16 alin.1 din Regulament Hotararea nr. 119/16 iulie 2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea la Institutul National al Magistraturii
Dată publicare: 12.07.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro