Concurs pentru ocuparea, pe durată nedeterminată, a șase funcții contractuale de execuție vacante din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii

Rezultatul final al concursului Rezultatul etapei a III-a a concursului - interviul, după soluționarea contestațiilor Rezultatul etapei a III-a a concursului - interviul Repartizarea candidaţilor în vederea susţinerii etapei a III-a a concursului - interviul Rezultatul etapei a II-a a concursului - proba scrisă după soluţionarea contestaţiilor Rezultatul etapei a II-a a concursului - proba scrisă Proces verbal de îndreptare a erorii materiale la baremul de corectare pentru postul de consilier gradul II - Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe - Serviciul afaceri europene și relații internaționale Subiecte de concurs și bareme de corectare - Proba scrisă pentru postul de consilier gradul IA din cadrul Direcției resurse umane și organizare-Biroul Formare Profesională Subiecte de concurs și bareme de corectare - Proba scrisă pentru postul de consilier gradul IA din cadrul Direcției resurse umane și organizare-Serviciul resurse umane pentru parchete Subiecte de concurs și bareme de corectare - Proba scrisă pentru postul de consilier gradul IA din cadrul Direcției economice și administrativ-Serviciul administrativ și aprovizionare Subiecte de concurs și bareme de corectare - Proba scrisă pentru postul de consilier gradul II din cadrul Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe-Serviciul afaceri europene și relații internaționale Subiecte de concurs și bareme de corectare - Proba scrisă pentru postul de consilier gradul II din cadrul Direcției afaceri europene, relații internaționale și programe-Serviciul programe europene și internaționale Rezultatul selecției dosarelor de înscriere la concurs Cerere tip de înscriere la concurs Anunț
Dată publicare: 17.06.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro