Concursul de promovare pe loc în funcții de execuție a judecătorilor organizat în perioada decembrie 2021 - aprilie 2022

Tabel cu candidatii personal de specialitate juridica asimilat judecatorilor si procurorilor, declarati admisi la Concursul de promovare pe loc in functii de executie, din data de 13.03.2022 Tabel cu candidatii judecatori declarati admisi la Concursul de promovare pe loc in functii de executie, din data de 13.03.2022 Proces verbal soluționare contestații la punctaj Anunț privind rezultatele definitive obținute de candidații judecători la concursul de promovare pe loc în funcții de execuție, din 13.03.2022 Proces - verbal motivare soluţionare contestaţii barem Drept civil (dată publicare: 29.03.2022 16:59) Proces - verbal motivare soluţionare contestaţii barem Drept procesual civil (dată publicare: 29.03.2022 16:59) Proces - verbal motivare soluţionare contestaţii barem Drept penal (dată publicare: 29.03.2022 16:58) Proces - verbal motivare soluţionare contestaţii barem Drept procesual penal (dată publicare: 29.03.2022 16:58) Tabel rectificat cu rezultatele obţinute de candidaţii judecători la concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie, din 13.03.2022 Anunţ privind depunerea contestaţiilor la nota obţinută la proba scrisă tip grilă Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţii judecători la concursul de promovare pe loc în funcţii de execuţie, din 13.03.2022 Procesele verbale de solutionare a contestatiilor Baremele definitive stabilite in urma solutionarii contestatiilor la Concursul de promovare pe loc a judecatorilor in functii de executie, organizat in perioada decembrie 2021 - aprilie 2022 (Drept civil, Drept penal, Drept comercial, Drept administrativ si drept financiar si fiscal, precum si Dreptul muncii si asigurarilor sociale) Model contestaţie la barem (data publicării 13.03.2022) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem (data publicării 13.03.2022) Barem - DC + DPC (data publicării: 13.03.2022) Barem - DP + DPP (data publicării: 13.03.2022) Barem - DR COM + DPC (data publicării: 13.03.2022) Barem - DAFF + DPC (data publicării: 13.03.2022) Barem - DM + DPC (data publicării: 13.03.2022) Subiecte - DC + DPC (data publicării: 13.03.2022) Subiecte - DP + DPP (data publicării: 13.03.2022) Subiecte - DR COM + DPC (data publicării: 13.03.2022) Subiecte - DAFF + DPC (data publicării: 13.03.2022) Subiecte - DM + DPC (data publicării: 13.03.2022) Program de desfasurare a probei scrise tip grila Repartizarea in sali a candidatilor inscrisi la concursul de promovare pe loc in functii de executie a judecatorilor Tabel final cu candidații care îndeplinesc condițiile legale de participare la Concursul de promovare pe loc în funcții de execuție a judecătorilor, din data de 13.03.2022 ANUNȚ privind rectificarea tabelului privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidații judecători și personal asimilat judecătorilor și procurorilor a condițiilor legale de participare la Concursul de promovare pe loc în funcții de execuție, din data de 13.03.2022 Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidații judecători și personal asimilat judecătorilor și procurorilor a condițiilor legale de participare la Concursul de promovare pe loc în funcții de execuție, din data de 13.03.2022 Anunt privind organizarea concursului de promovare pe loc a judecatorilor Calendar de desfasurare Cerere tipizata de inscriere Tematica si bibliografie concurs Hotararea nr. 1348/2019 privind regulamentul de organizare si desfasurare al concursului
Dată publicare: 27.12.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro