COMUNICAT DE PRESĂ privind Conferința de deschidere a proiectului Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului judiciar

COMUNICAT DE PRESĂ

privind Conferința de deschidere a proiectului Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului judiciar

În data de 21 mai 2021, începând cu ora 09.00, va avea loc online Conferinta de deschidere a proiectului Formarea profesională şi consolidarea capacităţii la nivelul sistemului judicar, eveniment la care vor participa reprezentanți ai Ministerului Justiţiei- Operator de Program, ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai Parchetului de pe lângă Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, precum şi ai instituțiilor partenere în proiect, respectiv Administraţia Instanţelor din Norvegia, Institutul Național al Magistraturii şi Școala Națională de Grefieri. Vor participa de asemenea  reprezentanţi ai instanţelor, parchetelor, Direcţiei Naţionale de Probaţiune, precum şi reprezentanţi ai instituţiilor prefectului la nivel naţional.

Conferinţa se va desfăşura online, prin intermediul platformei Zoom, conform agendei disponibile pe pagina de internet a Consiliului Superior al Magistraturii www.csm1909.ro şi pe pagina de internet dedicată proiectului.

Proiectul predefinit este implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de Promotor de proiect, în cadrul Mecanismului Financiar Norvegian 2014-2021, în parteneriat cu Administrația Instanțelor din Norvegia, Institutul Național al Magistraturii și Școala Națională de Grefieri.

Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea sistemului judiciar prin îmbunătățirea eficienței acestuia, precum și dezvoltarea conceptului de cultură juridică europeană la nivelul sistemului judiciar din România.

In cadrul proiectului se vor organiza peste 130 activități de formare profesională, în domenii precum achiziții publice, reguli procedurale aplicabile litigiilor administrative, procedura fiscală - executarea silită fiscală, formarea practică a personalului auxiliar, jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, executarea hotărârilor penale, cooperare judiciară în materie civilă și penală, tehnici de audiere a minorilor, la care vor participa peste 2.300 de judecători, procurori și alți profesioniști din cadrul sistemului judiciar.

O altă componentă importantă a proiectului privește formarea profesioniștilor din afara sistemului judiciar în domeniul aplicării remediilor legale pentru grupurile vulnerabile, cu accent pe specificul populației de etnie romă.

Nu în ultimul rând, în cadrul proiectului se vor achiziționa echipamente IT hardware precum și echipamente IT software pentru Consiliul Superior al Magistraturii, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri și instanțe.

Informații detaliate privind proiectul se regăsesc pe pagina de internet dedicată, iar informații privind Mecanismul Financiar Norvegian 2014- 2021 se regăsesc pe pagina de internet https://eeagrants.org şi www.eeagrants.ro .

Working together for a green, competitive and inclusive Europe

Proiect finanțat de Regatul Norvegiei prin Granturile Norvegiene. Valoarea grantului acordat proiectului este 4.100.000 euro. Obiectivul proiectului este reprezentat de consolidarea sistemului judiciar prin îmbunătățirea eficienței acestuia, precum și dezvoltarea conceptului de cultură juridică europeană la nivelul sistemului judiciar din România.

Dată publicare: 20.05.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro