COMUNICAT DE PRESĂ privind Conferința de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar

27 ianuarie 2021

COMUNICAT DE PRESĂ

privind Conferința de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar

 

În data de 29 ianuarie 2021 va avea loc online Conferinta de prezentare a Strategiei de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar, eveniment la care vor participa reprezentanți ai Consiliului Superior al Magistraturii, ai instituțiilor partenere în proiect, respectiv Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național al Magistraturii, Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, reprezentanți ai instanţelor, parchetelor, ai altor profesii juridice, precum şi reprezentanţi mass-media.

Principalele teme abordate în cadrul evenimentului vor fi:

  • Parcursul strategiei de comunicare: de la elaborare, la planul de măsuri
  • Cadrul de acțiune al Strategiei
  • Repere unitare și bune practici
  • Obiective
  • Tactici și mijloace de comunicare
  • Evaluare și monitorizare.

Conferinţa se va desfăşura online, prin intermediul platformei Google Meet, iar lucrările vor putea fi urmărite în direct pe pagina de internet (https://www.csm1909.ro ) şi pe pagina de Facebook (https://m.facebook.com/csm1909.ro) a Consiliului Superior al Magistraturii.

Strategia de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar poate fi consultată aici, iar agenda conferinţei de lansare poate fi consultată aici.

Strategia de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar a fost aprobată de Plenul Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr.242/15.12.2020 şi își propune să fie un instrument util pentru activitatea de comunicare a instituțiilor centrale din sistemul judiciar, a instanțelor şi a parchetelor, care va sprijini dezideratul comun de îmbunătățire şi dezvoltare a mijloacelor de comunicare internă şi externă, precum şi transparentizarea activității cu consecința directă a creșterii gradului de accesibilitate pentru cetățean.

Strategia de comunicare unitară la nivelul sistemului judiciar a fost elaborată în cadrul proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/cod MySMIS 118765, implementat de către Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 (POCA).

Proiectul a demarat la data de 5 septembrie 2018, urmare a semnării contractului de finanțare între Consiliul Superior al Magistraturii, în calitate de lider de parteneriat și Autoritatea de Management a Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, având ca obiectiv general îmbunătățirea și abordarea unitară a comunicării publice la nivelul sistemului judiciar în vederea consolidării imaginii acestuia, asigurarea unei transparențe sporite în interiorul și exteriorul sistemului, precum și îmbunătățirea accesului la justiție prin creșterea gradului de informare, conștientizarea drepturilor cetățenilor și dezvoltarea culturii juridice.

Informații suplimentare privind obiectivele și activitățile proiectului sunt disponibile la adresa www.sipoca454.csm1909.ro.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass-Media

                                                                                                                              

DATE DE CONTACT:

Consiliul Superior al Magistraturii

București, Calea Plevnei nr. 141B, sector 6

Tel: +4 (021) 319.81.89, Fax: +4 (021) 311.69.44

Website: www.csm1909.ro

Website SIPOCA 454: https://sites.google.com/csm.csm1909.ro/poca/sipoca-454

 

Comunicat de presă - Descarcă

Dată publicare: 27.01.2021

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro