Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Comunicat de presă

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


          07.09.2018

Comunicat de presă

privind demararea implementării proiectului TAEJ- Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să informeze următoarele:

La data de 5 septembrie 2018 a fost semnat contractul de finanțare aferent proiectului „TAEJ – Transparență, accesibilitate și educație juridică prin îmbunătățirea comunicării publice la nivelul sistemului judiciar”, cod SIPOCA 454/ cod MySMIS 118765, beneficiar fiind Consiliul Superior al Magistraturii (lider), în parteneriat cu Școala Națională de Grefieri, Inspecția Judiciară, Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Institutul Național al Magistraturii și Ministerul Justiției.

 Proiectul, a cărui implementare a demarat la data de mai sus, se va finaliza în termen de 24 de luni, fiind cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, Componenta 1 IP9/2017 – Calitate, transparență, etică și integritate la nivelul sistemului judiciar, Axa prioritară 2 – Administrație publică și sistem judiciar accesibile și transparente, Obiectivul specific 2.3 – Asigurarea unei transparențe și integrități sporite la nivelul sistemului judiciar.

Obiectivele proiectului vizează următoarele rezultate: comunicarea publică îmbunătățită și abordată unitar la nivelul sistemului judiciar; grad ridicat de acces la justiție prin facilitarea accesului la informații privind sistemul judiciar și serviciile furnizate cetățenilor; nivel ridicat de informare, conștientizare a drepturilor și a gradului de educație juridică a publicului, în vederea îmbunătățirii accesului și a calității serviciilor furnizate la nivelul acestuia.

Valoarea totală a proiectului este de 29.667.068 lei, din care 24.915.549,65 lei reprezintă finanțare nerambursabilă din Fondul Social European, iar 4.751.518,35 lei reprezintă cofinanțarea beneficiarului și a partenerilor.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Dată publicare: 07.09.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii