Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Discursul doamnei judecător Simona Camelia Marcu, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, susţinut cu prilejul prezentării Raportului de activitate al Inspecţiei Judiciare pe anul 2017

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


06 martie 2018

Discursul doamnei judecător Simona Camelia Marcu, Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii, susţinut cu prilejul prezentării Raportului de activitate al Inspecţiei Judiciare pe anul 2017

 

Doamnă Preşedinte a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie,

Domnule Procuror General al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie,

Domnule Inspector-Şef al Inspecţiei Judiciare,

Dragi colegi,

 

Acest moment de bilanț îmi oferă plăcerea de a vă adresa în numele meu personal, dar și al tuturor membrilor CSM, felicitări pentru activitatea pe care ați desfășurat-o în anul 2017.

Societatea noastră traversează o perioadă de profunde tensiuni, unele aflate în legătură cu modul de înfăptuire a justiției.

S-a înregistrat o creștere accentuată a interesului opiniei publice față de sistemul judiciar în toate componentele sale, ceea ce a adus în prim plan aspecte care trebuie lămurite.

Rolul Inspecției Judiciare în această privință este major. Sistemul judiciar trebuie să demonstreze că se poate autoregla.

Justiția este în mod primordial un serviciu public al cărui beneficiar este cetățeanul, iar buna funcționare a acestui serviciu determină și se reflectă la rândul său în imaginea sistemului judiciar în ochii opiniei publice.

Buna funcționare a justiției presupune în primul rând credibilitate, iar credibilitatea se câștigă prin activitatea judecătorilor și procurorilor desfășurată în deplină concordanță cu legislația în vigoare și cu standardele profesionale și morale.

Plenul CSM și-a cristalizat practica de a solicita verificarea temeinică a situațiilor și împrejurărilor de natură a afecta independența și imparțialitatea magistraților ori a sistemului judiciar în ansamblul său.

Înainte de a critica alte puteri ale statului sau pe reprezentanții acestora, avem datoria să ne facem noi înșine o radiografie realistă, să stabilim cu onestitate problemele sistemului judiciar și să luăm măsurile adecvate.

Instrumentul prevăzut de art.30 din Legea nr.317/2004 este și trebuie să rămână unul puternic, ce trebuie utilizat numai în situațiile în care independența sau imparțialitatea magistraților ori a sistemului judiciar în ansamblul său este cu adevărat afectată.

Utilizarea excesivă a acestui instrument poate fi prejudiciabilă, acreditând ideea unui sistem judiciar firav, mult prea lesne afectat de către oricine.

Activitatea judecătorilor și procurorilor nu trebuie criticată în mod excesiv, dar nici idealizată și cu atât mai puțin glorificată. Magistratul își face datoria, conform legii și potrivit propriei conștiințe, asumându-și poziția pe care o ocupă în societate și efectele faptelor și deciziilor sale, fiind dator a răspunde ori de câte ori acțiunile ori inacțiunile sale exced cadrului legal ori deontologic.

Nu trebuie să ne fie teamă să identificăm, să acceptăm și să sancționăm abaterile de la normele legale și deontologice. Dacă reprimi o greșeală, corectezi 100”, spune un dicton latin înțelept.

Numai în aparență recunoașterea unor astfel de situații este prejudiciabilă pentru imaginea sistemului judiciar, în realitate, opinia publică va ști că noi avem curajul și capacitatea de a identifica și de a ne rezolva singuri problemele.

În aceste condiții, Inspecția Judiciară trebuie să trateze cu responsabilitate crescută aspectele și împrejurările de natură a aduce atingere drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor, mai ales în cazul persoanelor vulnerabile care nu beneficiază de alte opțiuni legale.

Cum starea disciplinară reprezintă un indicator care poate crește sau diminua încrederea opiniei publice în actul de justiție, sesizările disciplinare trebuie tratate cu obiectivitate și profesionalism, indiferent de statutul juridic al persoanei care formulează sesizarea.

Să nu uităm că un răspuns rapid și clar, pe baza unor verificări temeinice, poate risipi îndoielile care planează asupra actului de justiție în general, de cele mai multe ori pe nedrept.

Dragi colegi, în încheiere vă felicit, încă odată, pentru rezultatele obținute în cursul anului 2017, vă urez succes și împliniri profesionale în 2018, asigurându-vă de întregul suport al Consiliului în îndeplinirea atribuțiilor legale.

Dată publicare: 07.03.2018

Harta CSM

Mergi la începutul paginii