Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Alocuțiunea doamnei judecător dr. Mariana GHENA, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, cu ocazia ceremoniei de absolvire a promoției de auditori de justiție 2015-2017 „Viorel Mihai Ciobanu”

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


18 decembrie 2017

Alocuțiunea doamnei judecător dr. Mariana GHENA, președinte al Consiliului Superior al Magistraturii, cu ocazia ceremoniei de absolvire a promoției de auditori de justiție

2015-2017 „Viorel Mihai Ciobanu”

DISTINŞI COLEGI,

Îmi revine plăcuta misiune de a transmite, în numele Consiliului Superior al Magistraturii, un călduros salut pe care îl adresăm celor care, astăzi, reprezintă cea mai nouă promoţie de absolvenţi ai Institutului Naţional al Magistraturii – Promoţia „Viorel Mihai Ciobanu” !

Începând din această zi, vi se deschide larg calea, deloc uşoară, plină deseori de privaţiuni şi asperităţi, spre cariera de magistraţi cu drepturi depline, dar şi cu obligaţii şi responsabilităţi cu totul deosebite faţă de majoritatea celorlalte profesii.

Aşadar, distinşi colegi, nădăjduiesc că aţi meditat, nu o dată, asupra faptului că, dincolo de pregătirea teoretică deosebită pe care aţi dobândit-o în cei doi ani de studiu în sălile de curs ale Institutului Naţional al Magistraturii, de o covârşitoare însemnătate va fi, pentru dumneavoastră, pentru noi toţi şi, mai ales, pentru societatea românească, felul în care vă veţi face datoria la viitorul dumneavoastră loc de muncă, în instanţe şi unităţi de parchet.

Aţi meditat, fără îndoială, la aspectul care particularizează profesia noastră faţă de toate celelalte, şi anume faptul că magistraţii îşi îndeplinesc destinul profesional, practic, de-a lungul întregii vieţi. Şi asta, întrucât prin slujitorii Justiţiei societatea îşi asigură continuitatea funcţionării şi ordinii statului de drept, supremaţia legii, înfăptuirea actului de dreptate. Asumarea cu maximă responsabilitate a acestor sarcini încă de la momentul învestirii ca judecători şi procurori constituie premisa unei cariere de succes.

Este nevoie de forţa dvs.  de a fi, de a vă comporta ca oameni liberi, de a vă apăra independenţa judecăţii, de a vă respecta demnitatea şi verticalitatea ! Sistemul judiciar are nevoie de entuziasmul şi optimismul dumneavoastră, de puterea de muncă a tinereţii.

Începând de astăzi, vă avem alături de noi şi, împreună, avem datoria şi dreptul de a ne implica activ în procesul de reformare a sistemului judiciar. Acest proces nu ni-l cere cineva anume. Ni-l cere însăşi viaţa, ni-l cere însăşi nevoia, dorinţa întregii societăţi româneşti de a evolua, de a se dezvolta în paradigmele legii, dreptăţii, adevărului şi ordinii.

Este o realitate faptul că sistemul nostru judiciar  evoluează în coordonate marcate de multe neajunsuri şi neîmpliniri, de la resursele umane insuficiente la resursele materiale departe de necesarul cerut de creşterea calităţii şi eficienţei actului de justiţie, însă aceste dificultăţi nu trebuie să ne dezarmeze, nu trebuie să ne facă să abdicăm de la statutul etic şi moral al condiţiei de magistrat. Dimpotrivă ! Credinţa în valorile care ne definesc atât calitatea umană, cât şi cea profesională a fiecăruia dintre noi sunt temeiurile care ne vor asigura succesul în viaţă şi în profesie.

În aceste momente ale începutului de drum, doresc să vă transmit succes în viaţă, în viitoarea carieră de magistraţi. Şi nu uitaţi! Mai întâi omul reprezintă statutul şi apoi statutul îl reprezintă pe om. Justiția nu începe şi nici nu se termină cu fiecare generaţie de magistraţi ! Fiţi buni, drepţi, responsabili pentru că numai aşa veţi putea trăi liberi de patimi sau regrete în viaţa dvs. profesională.

Fie ca numele promoţiei dumneavoastră să devină emblematic pentru prestaţia dumneavoastră, să devină un înalt exemplu de profesionism şi spirit civic pentru generaţiile care vă vor urma ! 

Vă mulţumesc !

Dată publicare: 18.12.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii