Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Precizări - privind unele aspecte recent vehiculate public referitoare la funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii şi exercitarea votului de către membri

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)

13 noiembrie 2017

Precizări

privind unele aspecte recent vehiculate public referitoare la funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii şi exercitarea votului de către membri

            Având în vedere informaţiile recent vehiculate în mass-media privind dificultăţile de funcţionare ale Consiliului Superior al Magistraturii în problemele fundamentale, precum şi potenţialul de schimbare a opţiunii de vot de către membrii Consiliului, Biroul de Informare Publică şi Relaţia cu Mass-Media este abilitat să informeze opinia publică cu următoarele:

            Consiliul Superior al Magistraturii, având rolul constituţional de garant al independenţei justiţiei, este un organism colectiv ce îşi desfăşoară activitatea în plen şi în cele două secţii – secţia pentru judecători şi secţia pentru procurori – conform competenţelor stabilite de Legea nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii.

            În anumite situaţii, ce implică analize preliminare şi pregătiri ale desfăşurării şedinţelor de plen sau de secţii, unele probleme se dezbat cu prioritate în cele trei comisii ce funcţionează în cadrul Consiliului: Comisia nr.1 – “Legislaţie şi cooperare interinstituţională”, Comisia nr. 2 – “Resurse umane şi organizare” şi Comisia nr. 3 – “Relaţii internaţionale şi programe”.

            Activitatea în cadrul comisiilor este una preparatorie iar nu una decizională, neavând rolul de a contabiliza opţiuni de vot din partea membrilor participanţi şi nici valoare de previzionare a unei potenţiale soluţii majoritare ce ar urma să fie adoptată în cadrul şedinţelor de plen sau de secţii.

            Conform art.4111 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a CSM, şedinţele comisiilor sunt, de regulă, nepublice, iar rezultatul deliberării se consemnează într-o minută care se publică pe pagina de internet a Consililui.

            Aşa cum se poate observa, minuta şedinţei Comisiei nr.1 din data de 27 septembrie 2017 referitoare la proiectul de modificare a legilor justiţiei transmis de Ministerul Justiţiei,  a fost publicată pe pagina de internet a Consiliului şi nu conţine nicio referire la opţiunile de vot ale membrilor participanţi sau discuţii referitoare la acestea.   

            În ceea ce priveşte hotărârile plenului şi ale secţiilor, doar acestea se adoptă cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi, iar votul se exprimă, în urma deliberărilor ce au loc în cadrul şedinţelor de plen sau de secţii, de către fiecare membru al Consiliului Superior al Magistraturii, în mod liber, direct şi secret.

            De altfel, orice persoană interesată poate observa ex proprii sensibus felul în care este respectat dreptul fiecărui membru la opinie şi la libera exprimare, şedinţele de plen fiind transmise în timp real, pe pagina de internet a Consiliului www.csm1909.ro.

            În acest context, se cuvine a sublinia că la nivelul Consiliului Superior al Magistraturii nu a existat vreo chestiune supusă analizei şi dezbaterii pe ordinea de zi, în plen sau în secţii, care să nu fi primit o soluţionare prin exercitarea liberă a dreptului de vot de către membrii prezenţi şi configurarea majorităţii pe care legea o pretinde în procesul de adoptare a hotărârilor acestui for.

            Existenţa unor hotărâri adoptate cu unanimitate sau, după caz, cu majoritate, constituie consecinţa funcţionării normale a oricărui organism colectiv în care membrii chemaţi să voteze îşi exprimă opţiunea în mod liber, în absenţa oricărei constrângeri externe, în considerarea propriilor convingeri.   

            Până la acest moment, conducerea Consiliului Superior al Magistraturii nu a fost informată cu aspecte privind limitarea sau influenţarea exercitării libere a dreptului de vot de către vreun membru al Consililui sau de către orice persoană interesată.  

            Din această perspectivă, afirmaţiile vehiculate şi analizate în spaţiul public conform cărora – Consiliul Superior al Magistraturii este greu funcţional în acest moment - reprezintă concluzii în disonanţă cu evidenţele verificabile care atestă modul de funcţionare a acestui organism constituţional.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media
Dată publicare: 13.11.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii