Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Alocuțiunea doamnei judecător Mariana GHENA, președintele CSM, cu ocazia aniversării a 25 de ani de activitate a INM

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)

CABINET PREŞEDINTE


                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            10 noiembrie 2017

Stimată doamnă director,

         Vă mulţumesc pentru onoranta invitaţie de a participa la acest frumos moment aniversar ce marchează 25 de ani de existenţă a Institutului Naţional al Magistraturii !

          Distinşi invitaţi şi dragi colegi,

        Cred că sunt în asentimentul tuturor celor prezenţi spunând că deşi aparent vorbim de o instituţie tânără, aceasta a dovedit o capacitate extraordinară de a creşte şi de a se consolida ca un spaţiu vital al sistemului judiciar, ca un reper profesional valoros  pentru toţi cei care,  trecându-i pragul, şi-au asumat provocarea transformării unei  vocaţii în profesie.

        Şi, dincolo de aceasta, a devenit locul în care, noi,  magistraţii revenim, pe tot parcursul carierei, căutând acel spijin util şi necesar în formarea noastră continuă, acceptând că orice performanţă se clădeşte pe învăţare şi că cel mai bine e să înveţi cu şi de la profesionişti.

        Iar Institutul Naţional al Magistraturii a dovedit că are capacitatea de a  valorifica resurse de înaltă calitate şi expertiză, pe care să le implice în procese moderne şi performante, generând un transfer eficient de valori, standarde şi cunoştinţe.

       Este de remarcat implicarea conducerii, a echipei de formatori şi specialişti ai Institutului Naţional al Magistraturii de a orienta şi adapta programele de formare iniţială sau continuă în zona de actualitate, dovedind o promptă ancorare în realitatea imediată şi abilitatea de a identifica acele aspecte teoretice susceptibile de neclarităţi sau de posibile abordări practice neunitare.

        Este de remarcat, de asemenea, disponibilitatea manifestată în conceperea şi derularea numeroaselor module de pregătire, capacitatea de anticipare a unor posibile evoluţii în dezbaterea unor aspecte teoretice de interes, precum şi exigenţa  de raportarea la standardele de calitate şi eficienţă.

        În calitate de preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii, am avut prilejul, anul acesta, să constat că, din perspectiva activităţilor de  coordonare, Consiliul a manifestat deschidere şi receptivitate la toate propunerile sau proiectele  cu care a fost sesizat de către Institut Naţional al Magistraturii, deşi resursele umane şi financiare limitate au afectat oportunitatea, amploarea şi, uneori, iniţitiva derulării lor.

        Aşa cum ştim cu toţii, în actualitatea acestor zile se află şi proiectele de modificare a legilor justiţiei, fapt ce a generat o amplă dezbatere, atât în spaţiul public cât şi în cadrul sistemului judiciar.

        Este dificil de previzionat, la acest moment, cum va arăta legea în forma sa finală şi în ce fel va fi modificată pe aspectele ce ţin de cariera şi formarea magistraţilor.  Doresc doar să punctez asupra faptului că sistemul judiciar românesc are maturitatea şi responsabilitatea necesară înfăptuirii unei justiţii autentice, bazată pe un sistem modern de formare profesională şi de evoluţie în carieră.

        Mai mult, rezultatele obţinute până în prezent, confirmă că, atât din perspectiva abordării teoretice, cât şi practice, Legile justiţiei în vigoare au forţa necesară susţinerii unei bune funcţionări a sistemului judiciar şi a unui cadru legal care să confere un statut profesional corespunzător misiunii specifice magistraţilor. A specula perfectibilitatea legii pentru a introduce modificări ce pot conduce la un real regres, ar fi o dovadă incontestabilă de lipsă de maturitate şi realism din partea decidentului legislativ, cu consecinţe dificil de anticipat la acest moment, dar care sigur ar urma să fie decontate atât de stat, cât mai ales de societate.

       Suntem în aula Institutului Naţional al Magistraturii, locul unde ne-am format profesional, unde ne-am reunit de nenumărate ori în conferinţe şi simpozioane, locul în care am dezbătut şi am combătut cu argumente şi cu principialitate numeroase teme de drept sau jurisprudenţiale, locul unde ne-am constituit ca actual Consiliu. Fiecare dintre noi ne simţim, aici, într-o oarecare măsură, acasă.   Fiecare dintre noi ne simţim parte dintr-un întreg, chiar dacă atributul fundamental al profesiei noastre este independenţa. Formaţia noastră ne uneşte. Şi, îmi place să cred, că şi vocaţia.

      Felicit din suflet conducerea, echipa de formatori şi întreg personalul Institutului pentru întreaga activitate, pentru entuziasmul şi perseveranţa lor de a promova o formare profesională de înaltă ţinută şi solide cunoştinţe de specialitate.

    Vă urez mult succes în continuare şi vă asigur de disponibilitatea şi susţinerea Consiliului, dar şi a mea personală, în toate proiectele dumneavoastră !!

      Vă mulţumesc !

Judecător dr.Mariana GHENA

Preşedinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Dată publicare: 10.11.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii