Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
MESAJUL DOAMNEI JUDECĂTOR DR. MARIANA GHENA, PREŞEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII, CU OCAZIA ZILEI EUROPENE A JUSTIŢIEI CIVILE

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


 

MESAJUL DOAMNEI JUDECĂTOR DR. MARIANA GHENA, PREŞEDINTE AL CONSILIULUI SUPERIOR AL MAGISTRATURII, CU OCAZIA ZILEI EUROPENE A JUSTIŢIEI CIVILE

 

        Celebrarea anuală, în ziua de 25 octombrie, a Zilei Europene a Justiţiei Civile nu are în mod neapărat o conotaţie festivă, ci are mai degrabă rolul ca, prin manifestările organizate de instituţiile din sistemul judiciar, să aducă în atenţia cetăţenilor europeni modul de funcţionare a justiţiei în scopul facilitării cunoaşterii mecanismului judiciar şi  dezvoltării unui spaţiu judiciar comun european.

        Din perspectivă evolutivă, justiţia civilă s-a remarcat printr-un intens proces de profesionalizare, o continuă diversificare a ramurilor dreptului privat, precum şi prin specializarea şi creşterea complexităţii normelor şi procedurilor judiciare.

       Având în vedere că încrederea cetăţenilor în justiţie este intrinsec determinată de înţelegerea procedurilor judiciare, este important ca instituţiile din sistemul judiciar să manifeste  maxim de diligenţă pentru creşterea gradului de transparenţă, astfel încât acestea să fie deplin accesibile fiecărui cetăţean în parte.

       Este o datorie de onoare să amintim cu acest prilej, publicului larg, că justiţia este un serviciu pentru cetăţeni şi să arătăm că justiţia din Romania se înscrie  în standardele de modernitate europene, iar sistemul judiciar romanesc se află la un moment de maturitate şi înalt profesionalism.

        Este de asemenea, un prilej al asumării oneste şi responsabile a  plusurilor şi minusurilor,  ştiut fiind că reformarea justiţiei este nu numai un proces de durată, ci şi unul a cărei eficienţă şi finalitate presupune costuri şi resurse. Numai prin efortul comun al factorilor responsabili neajunsurile cu care se confruntă instituţiile din justiţie pot fi înlăturate pentru consolidarea unei justiţii predictibile şi unitare.

        Este important să deschidem porţi pentru a construi punţi de comunicare, pentru a schimba idei, pentru a pune întrebări şi a formula răspunsuri.  Este important să avem ca numitor comun buna credinţă, dorinţa de a construi şi de a dezvolta un climat al respectului reciproc, al interesului comun şi al parteneriatului deschis dialogului şi orientat spre consens.

        Credibilitatea justiţiei este o  problemă de extremă actualitate, atât în societatea românească cât şi în spaţiul european. Credibilitatea este dincolo de imagine sau discurs public. Credibilitatea nu echivalează cu buna intenţie, ci cu buna – credinţă, seriozitatea, transparenţă şi consecvenţa asumării şi respectării principiilor.

        Magistraţii sunt parte a comunităţii, iar munca lor este parte a efortului comun de consolidare a unui stat de drept şi a unei societăţi moderne. Este vital să găsim resurse şi mecanisme care să asigure menţinerea păcii sociale, să răspundă eficient nevoii de dreptate socială şi să genereze încredere crescândă în actul de justiţie.

         Ziua Europeana a Justiţiei Civile este un bun prilej pentru noi toţi, profesionişti ai dreptului, auditori de justiţie, studenţi, elevi sau simpli cetăţeni să ne cunoaştem mai bine şi să ne facem înţeleşi altfel decât ca instanţe de judecată şi părţi în procese.

 

Dată publicare: 25.10.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii