Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Comunicat de presă privind poziţia Consiliului Superior al Magistraturii faţă de modul de constituire a comisiei de inventariere a arhivei D.G.P.A.

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


23 octombrie 2017

Comunicat de presă

privind poziţia Consiliului Superior al Magistraturii faţă de modul de constituire a comisiei de inventariere a arhivei D.G.P.A.

 

        Având în vedere informaţiile identificate în spaţiul public cu privire la modul de constituire a comisiei de inventariere a arhivei SIPA, Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii este abilitat să furnizeze următoarele precizări şi lămuriri:

        Încă de la bun început, viziunea iniţiatorului acestui demers de ordin administrativ a fost în sensul că această comisie de inventariere să nu aibă în componenţă şi magistraţi.

        În acest sens sunt relevante dispoziţiile art. 2 alin.1, 2 şi 5 din HG nr.410/9 iunie 2017, privind unele măsuri referitoare la arhiva fostei Direcţii Generale de Protecţie şi Anticorupţie, conform cărora:

„alin.1 - Comisia este alcătuită dintr-un număr de 5 persoane, numite prin ordin al ministrului justiţiei. Doi dintre membrii Comisiei sunt din cadrul Ministerului Justiţiei, unul dintre membri este din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, iar ceilalţi doi sunt propuşi de către Secretariatul General al Guvernului.

alin.2 - Instituţiile prevăzute la alin. (1) vor propune fiecare câte un supleant, care vor fi numiţi prin ordin al ministrului justiţiei.

………………………………………………………………………………………….............

alin.5 - (5) Membrii Comisiei şi supleanţii acestora trebuie să aibă, potrivit legii, autorizaţie de acces la informaţii clasificate secrete de stat.”

         Solicitarea adresată Consiliului Superior al Magistraturii de către ministrul justiţiei, la data de 19 iunie 2017, de desemnare a unui magistrat cu certificat ORNISS pentru a fi detaşat în Ministerul Justiţiei, a fost formulată în aceeaşi perioadă (mai-iunie 2017) în care, domnul ministru a dipus încetarea de îndată a detaşărilor tuturor magistraţilor din Ministerul Justiţiei, cu explicaţia că activitatea specifică Ministerului Justiţiei nu presupune expertiza unor magistraţi.

        Date fiind aceste împrejurări, întrucât detaşarea unui magistrat în interiorul sau în afara sistemului judiciar presupune acordul prealabil scris al acestuia, iar solicitarea ministrului justiţiei viza detaşarea unui magistrat deţinător al certificatului ORNISS, Consiliul Superior al Magistraturii a informat Ministerul Justiţiei asupra nevoii de acordare a unui termen rezonabil pentru a putea chestiona corpul magistraţilor, în vederea identificării unui poteţial candidat care să corespundă profilului solicitat. Aceste demersuri au părut a rămâne evident fără obiect la momentul la care ministrul justiţiei a numit Comisia pentru inventarierea şi predarea documentelor din arhiva D.G.P.A., la data de 12 iulie 2017.

       Ţinând cont de aceleaşi circumstanţe şi, în principal, de dispoziţiile normative sus menţionate, analizând solicitarea ministrului justiţiei de detaşare a unui magistrat aflat în activitate în Ministerul Justiţiei pe o perioadă de 3 ani, Comisia nr.1 – „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din cadrul CSM a apreciat că o asemenea detaşare nu se impune, în raport de faptul că Hotărârea Guvernului nr.410/2017 nu include în componenţa acestei comisii un reprezentant desemnat de Consiliul Superior al Magistraturii.

        Astfel se explică minuta Comisia nr.1 – „Legislaţie şi cooperare interinstituţională” din cadrul Consiliului Superior al Magistraturii referitoare la neincluderea unui magistrat printre membrii care alcătuiesc astăzi această comisie de inventariere.

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Dată publicare: 23.10.2017

Harta CSM

Mergi la începutul paginii