Comunicat de presă privind Hotărârea nr. 727 din 15 iunie 2017 a Secţiei pentru judecători

CSM

"Consiliul Superior al Magistraturii este garantul independentei justitiei" (art. 133 alin. 1 din Constitutie, republicata)


16 iunie 2017
Comunicat de presă privind Hotărârea nr. 727 din 15 iunie 2017 a Secţiei pentru judecători
 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii prin Hotărârea nr. 727/15 iunie 2017 a decis adoptarea următorului comunicat:
 
Având în vedere faptul că, în ultima perioadă, în spaţiul public, au fost lansate discuţii nefundamentate cu privire la procedura de selecţie a judecătorilor pentru Secţia penală a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, considerăm că, pentru corecta informare a judecătorilor din întreaga ţară şi a opiniei publice, se impune prezentarea circumstanţelor în care s-a desfăşurat această procedură.
 
Judecătorii din Consiliul Superior al Magistraturii au întreprins toate măsurile legale şi instituţionale pentru a asigura independenţa reală a judecătorilor din România, principiu fundamental al statului de drept şi al societăţii democratice.
O componentă importantă a acestui principiu vizează cariera judecătorilor şi necesitatea ca promovarea acestora la instanţele superioare şi, cu atât mai mult, la Î.C.C.J., să se realizeze exclusiv pe baza unor criterii obiective de profesionalism şi integritate.
La evaluarea judecătorilor înscrişi la concursul de promovare la Î.C.C.J. s-a urmărit aplicarea acestor criterii cu stricteţe şi obiectivitate, fără a se utiliza duble măsuri şi fără a se aplica tratamente diferenţiate în cazuri identice, judecătorii din cadrul C.S.M. analizând, pe baza propriei lor conştiinţe, prestaţia candidaţilor în contextul mai larg al conduitei lor profesionale.
În consecinţă, consecvenţi ideii că demnitatea de judecător la instanţa supremă impune înalte standarde de onestitate şi probitate profesională, standarde de la care nu se poate abdica în nicio situaţie, judecătorii din cadrul C.S.M. au analizat cu exigenţă sporită criteriile prevăzute de lege şi regulament, rigurozitate decurgând din înţelegerea rolului, importanţei şi poziţiei Î.C.C.J. în ierarhia instanţelor judecătoreşti.
Cele enunţate anterior sunt relevate în cadrul interviurilor înregistrate audio-video, disponibile în mod public.
De altfel, prin Hotărârea nr. 645/12 iunie 2017, Plenul CSM a validat în unanimitate rezultatele concursului de promovare la Î.C.C.J. pentru toate secţiile, inclusiv cea penală.
 
Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii
Dată publicare: 16.06.2017

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro