ANUNȚ privind consultarea publică asupra proiectului de Hotărâre a Secției pentru judecători pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a judecătorilor și a proiectului de Hotărâre a Secției pentru procurori pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a procurorilor

ANUNȚ

privind consultarea publică asupra proiectului de Hotărâre a Secției pentru judecători pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a judecătorilor și a proiectului de Hotărâre a Secției pentru procurori pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a procurorilor

 

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (1) din Legea 52/2003 privind transparența decizională, Consiliul Superior al Magistraturii declanșează consultarea publică a proiectului de Hotărâre a Secției pentru judecători pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a judecătorilor și a proiectului de Hotărâre a Secției pentru procurori pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a procurorilor, procedură în cadrul căreia, în condițiile prevederilor art. 7 alin. (6) din lege, organizațiile societății civile, asociațiile profesionale, persoanele interesate pot propune amendamente și sugestii pentru a fi avute în vedere în cadrul procesului decizional, sau pot solicita organizarea unor dezbateri publice.

În baza prevederilor art. 7 alin. (13) din lege se va aplica procedura de consultare publică, perioadă în care persoanele/instituţiile interesate pot formula propuneri/sugestii/opinii în scris. 

În acest sens, procedura de transparență se va derula într-un interval de 10 zile calendaristice, după următorul calendar:

 

Data

Etapa

12.09.2023

Publicarea anunțului prevăzut la art. 7 alin. (2) din Legea 52/2003 însoțit de textele complete ale proiectelor de Hotărâre

21.09.2023

Termenul limită, la închiderea programului, până la care pot fi trimise, în scris, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind proiectele de Hotărâre

22.09.2023

Elaborarea raportului de centralizare a propunerilor și recomandărilor primite

25.09.2023

Data estimată a ședințelor de adoptare a proiectului de Hotărâre a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii și a proiectului de Hotărâre a Secției pentru procurori a Consiliului Superior al Magistraturii

STARE DEZBATERE: ÎNCHISĂ

 Sugestiile si propunerile se transmit pe adresa de e-mail catalin.putinei@csm1909.ro în format electronic completând formularul anexat sau prin corespondență obișnuită la adresa CSM din Calea Plevnei, nr. 141B, Sector 6, București, până la data de 21.09.2023.

Anexăm prezentului anunț, conform prevederilor art. 7 alin. (2), următoarele documente:

·                      Proiectul de Hotărâre a Secției pentru judecători pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a judecătorilor;

·                      Procedura de evaluare psihologică periodică a judecătorilor;

·                     Proiectul de Hotărâre a Secției pentru procurori pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a procurorilor;

·                      Procedura de evaluare psihologică periodică a procurorilor;

·                      Minuta Comisiei nr. 2 reunită – ”Resurse umane și organizare”;

·                      Formular de transmitere propuneri, sugestii opinii cu valoare de recomandare pentru adoptarea proiectului de Hotărâre a Secției pentru judecători pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a judecătorilor;

·                      Formular de transmitere propuneri, sugestii opinii cu valoare de recomandare pentru adoptarea proiectului de Hotărâre a Secției pentru procurori pentru aprobarea procedurii de evaluare psihologică periodică a procurorilor.

Dată publicare: 12.09.2023

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro