Concurs de admitere în magistratură, organizat in perioada 07 iulie 2023 - 06 martie 2024

Nou Erată la Tabel cu rezultatele obținute de candidați la proba scrisă de verificare a cunoștințelor juridice Rezultatele obținute de candidați la proba scrisa de verificare a cunoștințelor juridice, teoretice si practice (dată publicare: 20.11.2023 16:56) Proces verbal de motivare soluții contestații la barem proba scrisă DPDPP (dată publicare: 20.10.2023 15:47) Proces verbal de motivare soluții contestații la barem proba scrisă DCDPC (dată publicare: 20.10.2023 15:47) PV solutionare contestatii la barem DC si DPC (dată publicare: 16.10.2023 15:48) PV solutionare contestatii la barem DP si DPP (dată publicare: 16.10.2023 15:48) Barem definitiv DP - DPP (dată publicare: 16.10.2023 15:48) Anunt privind depunerea contestatiilor la barem (dată publicare: 08.10.2023 13:06) Barem DP+DPP (dată publicare: 08.10.2023 13:06) Subiecte DP+DPP (dată publicare: 08.10.2023 13:06) Anunt privind depunerea contestatiilor la barem (dată publicare: 07.10.2023 13:06) Barem DC+DPC (dată publicare: 07.10.2023 13:05) Subiecte DC+DPC (dată publicare: 07.10.2023 13:05) Program de desfasurare a probelor scrise de verificare a cunostintelor juridice din datele de 7 si 8 octombrie 2023 (dată publicare: 02.10.2023 10:58) Repartizarea in sali a candidatilor (dată publicare: 02.10.2023 10:57) Lista candidatilor declarati RESPINSI in urma solutionarii contestatiilor la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice (dată publicare: 28.09.2023 16:13) Lista candidatilor declarati ADMISI in urma solutionarii contestatiilor la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice (dată publicare: 28.09.2023 16:12) PV de solutionare a contestatiilor la punctaj - test grila (dată publicare: 28.09.2023 16:04) Motivare - proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem DP-DPP Motivare - proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem DC-DPC Tabel cu rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunsoștințelor juridice Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem DP-DPP (dată publicare: 18.09.2023 15:10) Proces-verbal de solutionare a contestatiilor la barem DC-DPC (dată publicare: 18.09.2023 15:10) Anunț privind depunerea contestațiilor la barem (dată publicare: 10.09.2023 14:13) Barem (dată publicare: 10.09.2023 14:13) Subiecte (dată publicare: 10.09.2023 14:12) Repartizarea în săli a candidaților (dată publicare: 05.09.2023 09:06) Program de desfasurare a probei scrise de verificare a cunostintelor juridice din data de 10.09.2023 (dată publicare: 30.08.2023 14:29) Tabel FINAL privind rezultatul verificarii conditiilor de înscriere la concurs (dată publicare: 28.08.2023 15:04) Lista privind rezultatul verificării condițiilor de înscriere la concurs (dată publicare: 18.08.2023 13:23) Calendarul modificat de desfășurare a concursului (dată publicare: 21.07.2023 13:44) Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 93 din 25 mai 2023 (dată publicare: 10.07.2023 16:19) Anunț privind organizarea concursului de admitere în magistratură din perioada 07 iulie 2023 - 06 martie 2024 (dată publicare: 07.07.2023 11:20) Calendar detaliat de desfășurare a concursului (dată publicare: 07.07.2023 11:19) Tematica și bibliografia de concurs (dată publicare: 07.07.2023 11:19) Cererea de înscriere la concurs (dată publicare: 07.07.2023 11:19) Lista posturilor de judecător scoase la concurs (dată publicare: 07.07.2023 11:18) Lista posturilor de procuror scoase la concurs (dată publicare: 07.07.2023 11:17) Lista posturilor de judecător în privința cărora se poate dispune suplimentarea (dată publicare: 07.07.2023 11:17) Lista posturilor de procuror în privința cărora se poate dispune suplimentarea (dată publicare: 07.07.2023 11:16) Anunt pastrare documente originale (dată publicare: 07.07.2023 11:16) Declarație tipizată cu privire la imposibilitatea înscrierii online la concurs (dată publicare: 07.07.2023 11:15) Instrucțiunile privind folosirea platformei informatice pentru înscrierea online (dată publicare: 07.07.2023 11:15) Hotărârea nr. 115/28 iunie 2023 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 07.07.2023 11:14)
Dată publicare: 07.07.2023

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro