COMUNICAT DE PRESĂ

28 iunie 2023

Comunicat de presă

Având în vedere adoptarea de către Senatul României a proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, Consiliul Superior al Magistraturii îşi exprimă dezacordul faţă de maniera în care Parlamentul României a înţeles să se raporteze la autoritatea judecătorească, prin adoptarea de măsuri cu consecințe iremediabile asupra independenței justiției şi statutului magistratului. 

În procesul legislativ nu a existat un dialog instituțional onest între puterea legislativă și puterea judecătorească, în sensul că nu a fost solicitat un aviz real al Consiliului cu privire la forma adoptată a proiectului de lege.

Puterea legislativă a trimis Consiliului o altă formă a proiectului de lege, care a fost avizată favorabil cu observații prin Hotărârea plenului nr. 187 din 22.12.2022. Proiectul de lege adoptat astăzi a fost modificat succesiv în fața comisiilor Camerei Deputaților și Senatului, având o formă total diferită de cea avizată favorabil cu observații și introduce noi condiții care nu au fost supuse dezbaterilor și cu privire la care nu a fost emis avizul Consiliului Superior al Magistraturii. Astfel, proiectul de lege transmis inițial și adoptat de prima cameră sesizată – Senatul României, nu prevedea nicio condiție de vârstă pentru pensionare, ci doar reglementa vechimea minimă în profesie.

Prin lipsa unei cooperări loiale, Parlamentul României a ignorat principii constituţionale, asumându-și generarea unor vădite consecinţe negative la nivelul întregului sistem de justiție.

În calitate de garant constituțional al independenței justiției, Consiliul Superior al Magistraturii consideră că astfel de modificări legislative ar trebui să se bazeze pe un dialog autentic care să includă toate puterile statului pentru a găsi cele mai bune soluții pentru a asigura statul de drept, independența justiției și previzibilitatea legii.

 

Biroul de Informare Publică şi Relaţii cu Mass Media

Dată publicare: 28.06.2023

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro