Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a șase funcții contractuale de execuție vacante de expert jurist din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii

Rezultatul final al concursului (dată publicare: 12.04.2023 16:00) Rezultatul etapei a III-a a concursului - interviul, după soluţionarea contestaţiilor (dată publicare: 12.04.2023 16:00) Rezultatul etapei a III-a a concursului - Interviul Anunţul privind rezultatul etapei a II-a a concursului - proba scrisă, după expirarea termenului de depunere a contestaţiilor Anunţul privind modificarea orei de susţinere a interviului Repartizarea candidaţilor în vederea susţinerii interviului Rezultatele etapei a II-a a concursului - proba scrisă Anunţ privind soluţionarea contestaţiei la barem Barem de corectare - Judecătoria Ploiești Subiecte de concurs - Judecătoria Ploiești Subiecte de concurs și Barem de corectare - Tribunalul Vâlcea Subiecte de concurs și Barem de corectare - Tribunalul Mehedinți Subiecte de concurs și Barem de corectare - Tribunalul Iași Barem de corectare - Curtea de Apel Bacău Subiecte de concurs - Curtea de Apel Bacău Barem de corectare - Curtea de Apel București (G1, G2, G3, G4) Subiecte de concurs - Curtea de Apel București (G1, G2, G3, G4) Anunt privind indreptarea unor erori materiale Anunţ privind desfăşurarea probei scrise a concursului Rezultatul selecţiei dosarelor de înscriere la concurs Formular de înscriere Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a șase funcții contractuale de execuție vacante de expert jurist din cadrul aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii
Dată publicare: 10.03.2023

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro