Concursul de admitere la SNG din 07 mai 2023

Tabel cu candidatii declarati admisi la concursul de admitere la SNG (dată publicare: 29.06.2023 11:37) Tabel de clasificare a candidaţilor la concurs, cuprinzând rezultatele definitive, după soluţionarea contestaţiilor Tabel cu rezultate concursului de admitere la Scoala Nationala de Grefieri, desfasurat la data de 07 mai 2023 (dată publicare: 22.05.2023 15:36) Anunt privind depunerea contestatiilor (dată publicare: 22.05.2023 15:35) Anunt privind depunerea actelor necesare in vederea verificarii conditiei de buna reputatie (dată publicare: 22.05.2023 15:35) Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – Procedură civilă (dată publicare: 09.05.2023 21:19) Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – Procedură penală (dată publicare: 09.05.2023 21:18) Proces-verbal de soluționare a contestațiilor la barem – Organizare judiciară (dată publicare: 09.05.2023 21:18) Anunt privind depunerea contestatiilor la baremul de corectare (dată publicare: 07.05.2023 13:10) Contestatie la barem (dată publicare: 07.05.2023 13:09) Barem (dată publicare: 07.05.2023 13:09) Subiecte (dată publicare: 07.05.2023 13:08) Tabel final privind rezultatele verificării condițiilor de înscriere la concurs (dată publicare: 03.05.2023 12:34) Anunț privind desfășurarea probei scrise din 07 mai 2023 din cadrul Concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri Repartizarea pe săli a candidaților Tabel initial privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la concurs Anunț privind Concursul de admitere la Școala Națională de Grefieri Anunț cu privire la actele anexate cererii de înscriere la concurs Calendarul de concurs Cerere tipizată de înscriere la concurs Tematica si bibliografia pentru Concursul de admitere la SNG Declarație pe propie răspundere Regulament privind organizarea și desfășurarea concursului de admitere la Școala Națională de Grefieri, aprobat prin Hotărârea nr.173/22.03.2007
Dată publicare: 07.03.2023

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro