Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Concurs privind numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului şef-adjunct ai Inspecţiei Judiciare, organizat în perioada 6 martie - 2 iulie 2015 (dată publicare: 6 martie 2015)
Tabel de clasificare a candidatilor (dată publicare: 26.06.2015) Anunţ privind nedepunerea contestaţiilor la notele obtinute la testarea scrisa (dată publicare: 26.06.2015) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la testarea scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane din cadrul concursului pentru numirea în funcţia de inspector-şef şi inspector-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare, desfăşurată la data de 19 iunie 2015 (dată publicare: 23.06.2015) Anunţ privind nedepunerea contestaţiilor la barem (dată publicare: 23.06.2015) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem (dată publicare: 19.06.2015) Barem - testarea scrisă (dată publicare: 19.06.2015) Subiecte - testarea scrisă (dată publicare: 19.06.2015) Anunţ privind programul de desfăşurare a testării scrise privind managementul, comunicarea şi resursele umane (dată publicare: 16.06.2015) Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea testării scrise privind managementul, comunicarea şi resursele umane (dată publicare: 16.06.2015) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la testarea psihologică din cadrul concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului - şef şi a inspectorului - şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare (dată publicare: 12.06.2015) Anunţ privind desfăşurarea testării psihologice (dată publicare: 09.06.2015) Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea testului scris din cadrul testării psihologice (dată publicare: 09.06.2015) Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea interviului psihologic (dată publicare: 09.06.2015) Tabel privind rezultatele obţinute la proba constând în susţinerea proiectului de către candidaţii pentru funcţia de inspector-şef şi de inspector-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea proiectului referitor la exercitarea atribuţiilor specifice funcţiei de conducere pentru care candidează (dată publicare: 05.06.2015) Tabel final privind rezultatul verificãrii îndeplinirii condițiilor legale de participare la concursul pentru numirea în funcție a inspectorului-șef și a inspectorului-șef adjunct ai Inspecției Judiciare (dată publicare: 06.04.2015) Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concursul pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului -şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare (dată publicare: 27.03.2015) Anunţul privind concursul pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a inspectorului-şef adjunct ai Inspecţiei Judiciare, organizat în perioada 6 martie - 2 iulie 2015 Tematica şi bibliografia de concurs Calendarul detaliat al concursului Cererea tip de înscriere Hotărârea Plenului CSM nr.159 din 9 martie 2012 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru numirea în funcţie a inspectorului-şef şi a jnspectorului-şef adjunct jii Inspecţiei Judiciare, modificată
Dată publicare: 06.03.2015


Mergi la începutul paginii