Concurs pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție din perioada 21 septembrie - 21 decembrie 2018

Programare examinare medicală (dată publicare: 10.01.2019 12:06) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la testarea psihologică în cadrul concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ (dată publicare: 09.01.2019 17:47) Anunţ privind desfăşurarea testării psihologice a candidaţilor admişi la probele scrise ale concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ (dată publicare: 27.12.2018 12:21) Anunţ privind depunerea actelor necesare în vederea verificării condiţiei de bună reputaţie (dată publicare: 20.12.2018 16:54) Lista cuprinzând rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ, sesiunea 21 septembrie - 21 decembrie 2018 (dată publicare: 20.12.2018 16:54) Centralizator contestaţii la punctaj - Secţia penală (dată publicare: 20.12.2018 16:51) Rezultatele probei practice, după soluţionarea contestaţiilor - Secţia penală (dată publicare: 20.12.2018 16:46) Proces-verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctaj - proba teoretică - Secţia penală (dată publicare: 20.12.2018 16:45) Centralizator contestaţii la punctaj - Secţia I civilă (dată publicare: 20.12.2018 16:43) Rezultatele probei practice, după soluţionarea contestaţiilor - Secţia I civilă (dată publicare: 20.12.2018 16:42) Proces-verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctaj - proba teoretică - Secţia I civilă (dată publicare: 20.12.2018 16:41) Tabel privind rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la ÎCCJ - Secţia penală (dată publicare: 07.12.2018 16:12) Tabel privind rezultatele obţinute la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat asistent la ÎCCJ - Secţia I civilă (dată publicare: 07.12.2018 16:12) Barem definitiv Secția I civilă (dată publicare: 29.11.2018 10:08) Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem (și motivare a soluțiilor) pentru Secția I civilă (dată publicare: 29.11.2018 10:06) Model contestaţie la barem (dată publicare: 23.11.2018 18:15) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la baremul de evaluare şi notare (dată publicare: 23.11.2018 18:14) Subiecte şi barem proba practică Secţia penală (dată publicare: 23.11.2018 18:13) Subiecte şi barem proba practică Secţia I civilă (dată publicare: 23.11.2018 18:13) Barem proba teoretică Secţia penală G1-G4 (dată publicare: 23.11.2018 18:10) Subiecte proba teoretică Secţia penală G4 (dată publicare: 23.11.2018 18:10) Subiecte proba teoretică Secţia penală G3 (dată publicare: 23.11.2018 18:09) Subiecte proba teoretică Secţia penală G2 (dată publicare: 23.11.2018 18:08) Subiecte proba teoretică Secţia penală G1 (dată publicare: 23.11.2018 18:07) Barem proba teoretică Secţia I civilă G1-G4 (dată publicare: 23.11.2018 18:01) Subiecte proba teoretică Secţia I civilă G4 (dată publicare: 23.11.2018 17:59) Subiecte proba teoretică Secţia I civilă G3 (dată publicare: 23.11.2018 17:59) Subiecte proba teoretică Secţia I civilă G2 (dată publicare: 23.11.2018 17:58) Subiecte proba teoretică Secţia I civilă G1 (dată publicare: 23.11.2018 17:58) Programul de desfăşurare a probelor scrise (dată publicare: 20.11.2018 13:31) Repartizarea în săli a candidaţilor pentru probele scrise din data de 23 noiembrie 2018 (dată publicare: 20.11.2018 13:30) Tabel final privind rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ (dată publicare: 06.11.2018 10:58) Tabel privind rezultatul verificării îndeplinirii condiţiilor legale de participare la concursul pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la ÎCCJ (dată publicare: 26.10.2018) Anunt privind indicarea corecta a bibliografiei aprobate pentru concursul de ocupare a posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casatie si Justitie (dată publicare: 25.10.2018 16:33) Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție, aprobat prin Hotărârea Plenului Conciliului Superior al Magistraturii nr. 293/2007, modificată și completată (dată publicare: 21.09.2018) Cererea tipizată de înscriere la concurs (dată publicare: 21.09.2018) Calendarul detaliat de desfășurare a concursului (dată publicare: 21.09.2018) Tematica și bibliografia de concurs pentru Secția penală (dată publicare: 21.09.2018) Tematica și bibliografia de concurs pentru Secția I civilă (dată publicare: 21.09.2018) Lista posturilor vacante de magistrat-asistent scoase la concurs (dată publicare: 21.09.2018) Anunț privind organizarea concursului pentru ocuparea posturilor vacante de magistrat-asistent la Înalta Curte de Casație și Justiție din perioada 21 septembrie - 21 decembrie 2018 (dată publicare: 21.09.2018)
Dată publicare: 21.09.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro