Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 24 martie - 28 iunie 2017 (dată publicare: 24 martie 2017)
Tabelul cu candidaţii judecători admişi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la curţi de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 24 martie - 28 iunie 2017 (dată publicare: 05.07.2017) Tabelul cu candidaţii procurori admişi la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă curţile de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 24 martie - 28 iunie 2017 (dată publicare: 05.07.2017) Tabelul de clasificare a candidaților judecători la concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere la curțile de apel, tribunale și judecătorii, organizat în perioada 24 martie - 28 iunie 2017 (dată publicare: 27.06.2017) Proces-verbal e soluționare a contestațiilor la punctaj - Judecători (dată publicare: 26.06.2017) Anunţul privind nedepunerea contestaţiilor la punctajul obţinut de către candidaţii procurori la testarea scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane, desfăşurat la data de 18 iunie 2017 (dată publicare: 23.06.2017 01:00) Tabelul de clasificare a candidaţilor procurori la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere vacante la parchetele de pe lângă curţi de apel, tribunale şi judecătorii, organizat în perioada 24 martie - 28 iunie 2017 (dată publicare: 23.06.2017) Tabelul cu rezultatele obținute de candidații judecători la testarea scrisă privind managementul, comunicarea și resursele umane desfășurată la data de 18 iunie 2017 (dată publicare: 21.06.2017) Tabel privind rezultatele obţinute de candidaţii procurori la lucrarea scrisă privind managementul, comunicarea şi resursele umane, desfăşurată la data de 18 iunie 2017 (dată publicare: 20.06.2017) Proces-verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Procurori (dată publicare: 20.06.2017) Proces-verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Judecători (dată publicare: 20.06.2017) Anunt privind depunerea contestatiilor la barem (dată publicare: 18.06.2017) Model constestație la barem (dată publicare: 18.06.2017) Subiecte si barem - JUDECATORI (dată publicare: 18.06.2017) Subiecte si barem - PROCURORI (dată publicare: 18.06.2017) Repartizarea candidaților judecători pentru susținerea testării scrise privind managementul, comunicarea și resursele umane (dată publicare: 15.06.2017) Repartizarea candidaților procurori pentru susținerea testării scrise privind managementul, comunicarea și resursele umane (dată publicare: 15.06.2017) Anunț privind programul de desfășurare a testării scrise privind managementul, comunicarea și resursele umane (dată publicare: 14.06.2017) Tabelul privind rezultatele susținerii proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere ale candidaților judecători (dată publicare: 14.06.2017) Tabelul privind rezultatele obținute de candidații procurori la proba constând în susținerea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere pentru care candidează (dată publicare: 12.06.2017) Tabel cu rezultatele obținute de candidații judecători la reexaminarea psihologică (dată publicare: 24.05.2017) Tabel cu rezultatele obținute de candidații procurori la reexaminarea psihologică (dată publicare: 24.05.2017) Repartizarea candidaților judecători pentru susținerea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere (dată publicare: 23.05.2017) Repartizarea candidaților procurori pentru susținerea proiectului referitor la exercitarea atribuțiilor specifice funcției de conducere (dată publicare: 23.05.2017) Anunț privind desfăşurarea reexaminării psihologice (dată publicare: 22.05.2017) Tabel cu rezultatele obținute de către candidații judecători la testarea psihologică, evaluarea capacității de a lua decizii și a-și asuma răspunderea, precum și verificarea rezistenței la stres (dată publicare: 22.05.2017) Tabel cu rezultatele obținute de către candidații procurori la testarea psihologică, evaluarea capacității de a lua decizii și a-și asuma răspunderea, precum și verificarea rezistenței la stres (dată publicare: 22.05.2017) Anunţ privind desfăşurarea testării psihologice Repartizarea în săli a candidaţilor judecători pentru susţinerea testului scris la testarea psihologică Repartizarea în săli a candidaţilor procurori pentru susţinerea testului scris la testarea psihologică Repartizarea candidaţilor judecători pentru susţinerea interviului la testarea psihologică Repartizarea candidaţilor procurori pentru susţinerea interviului la testarea psihologică Lista finală a candidaţilor judecători care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la judecătorii, tribunale şi curţi de apel din perioada 24 martie-28 iunie 2017 Lista finală a candidaţilor procurori care îndeplinesc condiţiile legale de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere la parchetele de pe lângă judecătorii, tribunale şi curţi de apel din perioada 24 martie - 28 iunie 2017 Tabel cu candidații judecători care îndeplinesc condițiile legale de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere la judecătorii, tribunale și curți de apel din perioada 24 martie - 28 iunie 2017 (dată publicare: 21.04.2017) Tabel cu candidații procurori care îndeplinesc condițiile legale de participare la concursul sau examenul pentru numirea în funcții de conducere la judecătorii, tribunale și curți de apel din perioada 24 martie - 28 iunie 2017 (dată publicare: 21.04.2017) Anunțul privind concursul sau examenul pentru numirea în funcţii de conducere a judecătorilor şi procurorilor la curţile de apel, tribunale, judecătorii, precum şi la parchetele de pe lângă acestea, organizat în perioada 24 martie - 28 iunie 2017 (dată publicare: 24.03.2017) Funcțiile de conducere de președinte și vicepreședinte la curțile de apel, tribunale și judecătorii, scoase la concurs (dată publicare: 24.03.2017) Funcțiile de conducere de procuror general, procuror geenral adjunct, prim-procuror și prim-procuror adjunct la parchetele de pe lângă curțile de apel, tribunale și judecătorii, scoase la concurs (dată publicare: 24.03.2017) Tematica și bibliografia pentru concurs/examen (dată publicare: 24.03.2017) Calendarul detaliat al concursului/examenului (dată publicare: 24.03.2017) Cererea tip de înscriere pentru candidații judecători (dată publicare: 24.03.2017) Cererea tip de înscriere pentru candidații procurori (dată publicare: 24.03.2017) Hotărârea Plenului CSM nr. 320 din 27 aprilie 2006 pentru aporbarea Regulamentului de organizare și desfășurare a concursului sau examenului pentru numirea în funcții de conducere a judecătorilor și procurorilor, cu modificările și completările ulterioare (dată publicare: 24.03.2017)
Dată publicare: 24.03.2017


Mergi la începutul paginii