Sigla CSM
Consiliul Superior al Magistraturii
Sigla CSM
Concurs de promovare efectivă si pe loc a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie la data de 03 aprilie 2016 (data publicării: 02 februarie 2016)
Tabel cu candidaţii JUDECĂTORI ADMIŞI la concursul de promovare PE LOC în funcţii de execuţie din data de 3 aprilie 2016 (dată publicare: 27.04.2016) Tabel cu candidaţii JUDECĂTORI ADMIŞI la concursul de promovare EFECTIVĂ în funcţii de execuţie din data de 3 aprilie 2016 (dată publicare: 27.04.2016) Tabel cu candidaţii PROCURORI ADMIŞI la concursul dc promovare PE LOC în funcţii de execuţie din data de 3 aprilie 2016 (dată publicare: 27.04.2016) Tabel cu candidaţii PROCURORI ADMIŞI la concursul de promovare EFECTIVĂ în funcţii de execuţie din data de 3 aprilie 2016 (dată publicare: 27.04.2016) Rezultatele obţinute de candidaţii JUDECĂTORI în urma soluţionării contestaţiilor la concursul de promovare PE LOC în funcţii de execuţie (dată publicare: 21.04.2016) Rezultatele obţinute de candidaţii JUDECĂTORI în urma soluţionării contestaţiilor la concursul de promovare EFECTIVĂ în funcţii de execuţie (dată publicare: 21.04.2016) Rezultatele obţinute de candidaţii PROCURORI în urma soluţionării contestaţiilor la concursul de promovare PE LOC în funcţii de execuţie (dată publicare: 21.04.2016) Rezultatele obţinute de candidaţii PROCURORI în urma soluţionării contestaţiilor la concursul de promovare EFECTIVĂ în funcţii de execuţie (dată publicare: 21.04.2016) Proces-verbal privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj pentru probele teoretice şi practice din 3 aprilie 2016 - JUDECĂTORI (dată publicare: 20.04.2016) Proces-verbal privind soluţionarea contestaţiilor la punctaj pentru probele teoretice şi practice din 3 aprilie 2016 - PROCURORI (dată publicare: 20.04.2016) Anunţul privind depunerea contestaţiilor la notele obţinute la probele scrise tip grilă (dată publicare: 15.04.2016) Rezultatele obţinute de candidaţii JUDECĂTORI la concursul de promovare PE LOC în funcţii de execuţie (dată publicare: 15.04.2016) Rezultatele obţinute de candidaţii JUDECĂTORI la concursul de promovare EFECTIVĂ în funcţii de execuţie (dată publicare: 15.04.2016) Rezultatele obţinute de candidaţii PROCURORI la concursul de promovare PE LOC în funcţii de execuţie (dată publicare: 15.04.2016) Rezultatele obţinute de candidaţii PROCURORI la concursul de promovare EFECTIVĂ în funcţii de execuţie (dată publicare: 15.04.2016) Anunt privind depunerea contestatiilor la barem (dată publicare: 14.04.2016 18:50) Rezultatele obţinute de candidaţii JUDECĂTORI la promovarea EFECTIVĂ (dată publicare: 14.04.2016 18:50) Rezultatele obţinute de candidaţii JUDECĂTORI la promovarea PE LOC (dată publicare: 14.04.2016 18:50) Rezultatele obţinute de candidaţii PROCURORI la promovarea EFECTIVĂ (dată publicare: 14.04.2016 18:50) Rezultatele obţinute de candidaţii PROCURORI la promovarea PE LOC (dată publicare: 14.04.2016 18:50) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - CJUE (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - CEDO (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Drept procesual penal - PROCURORI (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Drept procesual penal - JUDECĂTORI (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Drept penal - PROCURORI (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Drept penal - JUDECĂTORI (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Drept procesual civil (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Dreptul muncii (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Drept internaţional privat (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Drept financiar şi fiscal (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Dreptul familiei (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Drept comercial (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Drept civil (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem - Drept administrativ (dată publicare: 11.04.2016 20:00) Bareme definitive Model contestatie la barem Anunt privind depunerea contestatiilor la barem (dată publicare: 03.04.2016 19:15) Subiecte si raspunsuri - Dreptul muncii Subiecte si raspunsuri - Dreptul familiei Subiecte si raspunsuri - Drept penal - JUDECĂTORI Subiecte si raspunsuri - Drept penal - PROCURORI Subiecte si raspunsuri - Drept international privat Subiecte si raspunsuri - Drept financiar si fiscal Subiecte si raspunsuri - Drept comercial Subiecte si raspunsuri - Drept civil Subiecte si raspunsuri - Drept administrativ Repartizarea in săli a candidaţilor procurori - promovare efectiva (dată publicare: 01.04.2016) Repartizarea in săli a candidaţilor procurori - promovare pe loc (dată publicare: 01.04.2016) Repartizarea in săli a candidaţilor judecători - promovare efectiva (dată publicare: 01.04.2016) Repartizarea in săli a candidaţilor judecători - promovare pe loc (dată publicare: 01.04.2016) Anunţ cu unele precizări pentru candidaţii înscrişi la materia de concurs drept penal/drept procesual penal (dată publicare: 31.03.2016) Programul de desfăşurare a probelor scrise (dată publicare: 29.03.2016) Tabelul final privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii JUDECĂTORI a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare EFECTIVĂ în funcţii de execuţie din data de 3 aprilie 2016 (dată publicare: 25.03.2016) Tabelul final prhind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii JUDECĂTORI a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare PE LOC în funcţii de execuţie din data de 3 aprilie 2016 (dată publicare: 25.03.2016) Tabelul final privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii PROCURORI a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare EFECTIVĂ în funcţii de execuţie din data de 3 aprilie 2016 (dată publicare: 25.03.2016) Tabelul final privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii PROCURORI a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare PE LOC în funcţii de execuţie din data de 3 aprilie 2016 (dată publicare: 25.03.2016) Anunţ privind modificarea şi completarea Tabelului cu rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii procurori a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare efectiva, precum şi referitor la completarea Tabelelor cu rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii judecători a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare efectivă si pe loc în funcţii de execuţie, din data de 03 aprilie 2016 (dată publicare: 08.03.2016) Tabelul privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii JUDECĂTORI a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare EFECTIVĂ a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie din data de 03 aprilie 2016 (dată publicare: 07.03.2016) Tabelul privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii JUDECĂTORI a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare PE LOC a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie din data de 03 aprilie 2016 (dată publicare: 07.03.2016) Tabelul privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii PROCURORI a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare EFECTIVĂ a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie din data de 03 aprilie 2016 (dată publicare: 07.03.2016) Tabelul privind rezultatul verificării îndeplinirii de către candidaţii PROCURORI a condiţiilor legale de participare la concursul de promovare PE LOC a judecătorilor şi procurorilor în funcţii de execuţie din data de 03 aprilie 2016 (dată publicare: 07.03.2016) Anunţul privind rectificarea tematicii şi a bibliografiei la disciplinele drept penal şi drept procesual penal - judecători şi procurori (dată publicare: 16.02.2016) Anunţul privind concursul de promovare în funcţii de execuţie, efectivă şi pe Ioc, a judecătorilor şi procurorilor Posturile de judecător pentru promovarea efectivă în funcţii de execuţie la tribunale şi curţi de apel Posturile de procuror pentru promovarea efectivă în funcţii de execuţie la parchetele de pe lângă curţile de apel şi parchetele de pe lângă tribunale Alocarea pe materii a locurilor scoase la concurs pentru promovarea pe loc la tribunale şi curţi de apel Tematica şi bibliografia pentru concursul de promovare în funcţii de execuţie a judecătorilor Tematica şi bibliografia pentru concursul de promovare în funcţii de execuţie a procurorilor Calendarul estimativ al concursului Cerere de înscriere promovare efectivă-judecători Cerere de înscriere promovare pe loc - judecători Cerere de înscriere promovare efectivă - procurori Cerere de înscriere promovare pe loc - procurori Hotărârea Plenului nr. 621/21 septembrie 2006, cu modificările şi completările ulterioare
Dată publicare: 02.02.2016


Mergi la începutul paginii