Concurs de admitere în magistratură, organizat in perioada 14 octombrie 2022 - 15 iunie 2023

Rezultatele initiale obtinute de candidati la proba scrisa de verificare a cunostintelor juridice Proces verbal de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba scrisă - materia Drept penal și Drept procesual penal Proces verbal de motivare a soluțiilor pronunțate pentru contestațiile la barem formulate în legătură cu proba scrisă - materia Drept civil și Drept procesual civil Barem definitiv DC+DPC Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem DP+DPP Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem DC+DPC Anunt privind depunerea contestatiilor la baremul de evaluare si notare Barem DP+DPP Subiecte DP+DPP Anunt privind depunerea contestatiilor la baremul de evaluare si notare Barem DC+DPC Subiecte DC+DPC Repartizarea pe sali a candidatilor la probele scrise de verificare a cunostintelor juridice din datele de 04 si 05 februarie 2023 Programul de desfasurare a probelor scrise de verificare a cunostintelor juridice din datele de 04 si 05 februarie 2023 Lista candidatilor respinsi in urma solutionarii contestatiilor la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice Lista candidatilor admisi in urma solutionarii contestatiilor la proba eliminatorie de verificare a cunostintelor juridice PV de solutionare a contestatiilor la punctajul obtinut la testul grila de verificare a cunostintelor juridice Proces-verbal motivare solutii DCDPC Proces-verbal motivare solutii DPDPP Tabel cu rezultatele obtinute de candidati la proba constand in testul grila de verificare a cunostintelor juridice din cadrul concursului de admitere in magistratura Barem definitiv DC-DPC Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem DC-DPC Proces verbal de soluționare a contestațiilor la barem DP-DPP Anunt privind depunerea contestatiilor la barem Barem Subiecte Repartizarea în săli a candidaților Programul de desfășurare a probei scrise de verificare a cunoștințelor juridice din data de 15.01.2023 Tabel final cu candidații care îndeplinesc condițiile de participare la concursul de admitere in magistratura, organizat in perioada 14 octombrie 2022 - 15 Iunie 2023 Rectificare Tabel privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la concursul de admitere in magistratura, organizat in perioada 14 octombrie 2022 - 15 iunie 2023 Tabel privind rezultatul verificarii conditiilor de inscriere la concursul de admitere in magistratura, organizat in perioada 14 octombrie 2022 - 15 iunie 2023 Anunt privind documentele necesare in procedura de inscriere la concurs Anunț privind organizarea concursului de admitere în magistratură din perioada 14 octombrie 2022 - 15 iunie 2023 Calendarul detaliat de desfășurare a concursului Tematica si bibliografia de concurs Cererea de înscriere la concurs Lista posturilor de judecător scoase la concurs Lista posturilor de judecător din care se poate dispune reîntregirea listei principale și suplimentarea potrivit art. 3 alin. (3) din regulament Lista posturilor de procuror scoase la concurs Lista posturilor de procuror în privința cărora se poate dispune suplimentarea Metodologia privind organizarea și desfășurarea interviului Metodologia de desfășurare a testării psihologice Instructiuni privind folosirea platformei informatice pentru înscrierea online Declarație tipizată cu privire la imposibilitatea înscrierii online la concurs Anunț privind modalitatea de obținere a cazierului fiscal și a certificatului medical prevăzut de art. 15 alin. 1 din Regulament Anunț privind termenul limită de înscriere online Anunț păstrare documente originale Hotărârea nr. 120/16 iulie 2021 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii pentru aprobarea Regulamentului privind admiterea în magistratură
Dată publicare: 14.10.2022

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro