Concursul de admitere în magistratură din perioada 28 martie - 08 iulie 2019

Anunţ referitor la formularea, de către candidaţii admişi după cele două etape ale concursului de admitere în magistratură, precum şi după reexaminarea psihologică, a opţiunilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs Tabel cu rezultatele obtinute la reexaminarea psihologica Repartizarea candidatilor pentru sustinerea reexaminarii psihologice - testare scrisa Repartizarea candidatilor pentru sustinerea reexaminarii psihologice - interviu Anunţ privind desfăşurarea rexaminării psihologice Tabelul cu rezultatele obţinute la testarea psihologică de către candidaţii la concursul de admitere în magistratură, sesiunea martie - iulie 2019 Anuntul referitor la forumularea optiunilor pentru ocuparea posturilor scoase la concursul de admitere în magistratură Anuntul privind rectificarea listei posturilor de procuror în privinţa cărora s-a dispus suplimentarea listei de posturi scoase la concurs Anunt privind desfasurarea testarii psihologice Anuntul privind desfasurarea testarii psihologice Repartizarea candidatilor la testarea psihologica - testul scris Repartizarea candidatilor la interviul psihologic Anunţ privind suplimentarea numărului de posturi scoase la concursul de admitere în magistratură Anunt privind depunerea actelor pentru verificarea conditiei de buna reputatie Fişă de prezentare interviu Anunţ privind desfăşurarea interviului Anunț privind depunerea contestațiilor la punctaj Barem definitiv G1 - G4 PI Barem definitiv G1 - G4 PII Model contestație la barem Anunț privind depunerea contestațiilor la baremul de evaluare și notare Bareme Subiecte Programul de desfăşurare a testului grilă de verificare a raţionamentului logic Proces verbal soluţionare contestaţii barem DC-MOTIVARE Proces verbal soluţionare contestaţii barem DPC-MOTIVARE Proces verbal soluţionare contestaţii barem DP-MOTIVARE Proces verbal soluţionare contestaţii barem DPP-MOTIVARE Anunţ privind depunerea contestaţiilor la punctaj Barem definitiv G1-G4 Anunț privind depunerea contestațiilor la barem (dată publicare: 02.06.2019 13:04) Model contestație la barem Barem Subiecte si raspunsuri Programul de desfasurare a probei eliminatorii de verificare a cunostintelor juridice la concursul de admitere in magistratura, din data de 02 iunie 2019 (dată publicare: 27.05.2019 15:57) Anunt privind organizarea concursului de admitere in magistratura din perioada 28 martie - 08 iulie 2019 (dată publicare: 28.03.2019 11:36) Calendar detaliat de desfasurare a concursului (dată publicare: 28.03.2019 11:35) Tematica si bibliografia de concurs - Drept penal si Drept procesual penal (dată publicare: 28.03.2019 11:34) Tematica si bibliografia de concurs - Drept civil si Drept procesual civil (dată publicare: 28.03.2019 11:33) Cerere de inscriere la concurs (dată publicare: 28.03.2019 11:33) Lista posturilor de judecator scoase la concurs (dată publicare: 28.03.2019 11:33) Lista posturilor de procuror scoase la concurs (dată publicare: 28.03.2019 11:32) Lista posturilor de judecator in privinta carora se poate dispune suplimentarea (dată publicare: 28.03.2019 11:32) Lista posturilor de procuror in privinta carora se poate dispune suplimentarea (dată publicare: 28.03.2019 11:32) Metodologia privind organizarea si desfasurarea interviului (dată publicare: 28.03.2019 11:32) Metodologia de desfasurare a testării psihologice (dată publicare: 28.03.2019 11:31) Hotărârea nr. 279/2012 a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii cu modificările şi completările la zi (dată publicare: 28.03.2019 11:31)
Dată publicare: 28.03.2019

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro