Concursul de admitere în magistratură din perioada 10 iulie - 16 octombrie 2018

Tabel cu rezultatul obținut în urma reexaminării psihologice (dată publicare: 30.10.2018 17:01) Anunţul privind desfăşurarea reexaminării psihologice la concursul de admitere în magistratură, sesiunea iulie - octombrie 2018 (dată publicare: 26.10.2018) Tabel cu rezultatele obţinute la testarea psihologică de către candidaţii admişi după cele două etape ale concursului de admitere în magistratură, sesiunea 10 iulie - 16 octombrie 2018 (dată publicare: 24.10.2018 15:45) Anunţul referitor la formularea, conform art. 27 din Regulament, a opţiunilor pentru ocuparea posturilor scoase la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 17.10.2018 13:11) Programarea la examinarea medicală (dată publicare: 17.10.2018 13:10) Anunț privind desfășurarea testării psihologice (dată publicare: 16.10.2018 14:45) Repartizarea candidaților la testarea psihologică - testul scris (dată publicare: 16.10.2018 14:44) Repartizarea candidaților la interviul psihologic (dată publicare: 16.10.2018 14:43) Anunţ privind depunerea actelor necesare în vederea verificării condiţiei de bună reputaţie (dată publicare: 15.10.2018 15:57) Lista cu rezultatele definitive la concursul de admitere în magistratură, sesiunea iulie-octombrie 2018 (dată publicare: 15.10.2018 15:57) Tabel cu rezultatele obținute de candidați la interviu (dată publicare: 12.10.2018 13:43) Anunţ privind desfăşurarea interviului (dată publicare: 04.10.2018 14:29) Fişă de prezentare pentru interviu (dată publicare: 04.10.2018 14:28) Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea interviului (dată publicare: 04.10.2018 14:28) Lista candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 04.10.2018 14:26) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la etapa eliminatorie (dată publicare: 04.10.2018 14:25) Anunţ privind nedepunerea contestaţiilor la punctaj (dată publicare: 03.10.2018 14:12) Rezultatele la testul grilă de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 28.09.2018 10:18) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la punctajul obţinut la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 28.09.2018 10:17) Proces verbal soluţionare contestaţii barem rationament logic (dată publicare: 25.09.2018 18:31) Barem definitiv G1-G4 PII (dată publicare: 25.09.2018 18:31) Barem definitiv G1-G4 PI (dată publicare: 25.09.2018 18:31) Proces verbal soluţionare contestaţii barem DPP-MOTIVARE (dată publicare: 24.09.2018 13:28) Anunț privind republicarea procesului verbal de motivare a soluțiilor date la contestațiile la barem la disciplina Drept procesual penal, pentru concursul de admitere în magistratură, sesiunea iulie-octombrie 2018 (dată publicare: 24.09.2018 13:22) Anunt privind depunerea contestatiilor la barem (dată publicare: 23.09.2018 14:35) Model contestaţie la barem (dată publicare: 23.09.2018 14:35) Bareme (dată publicare: 23.09.2018 14:15) Subiecte (dată publicare: 23.09.2018 14:15) Programul de desfăşurare a probei eliminatorii de verificare a raţionamentului logic la concursul de admitere în magistratură, din data de 23 septembrie 2018 (dată publicare: 20.09.2018 11:47) Repartizarea în săli a candidaţilor pentru susținerea testului tip grilă de verificare a raţionamentului logic la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 20.09.2018 11:46) Lista candidaţilor declaraţi respinşi în urma soluţionării contestaţiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură (dată publicare: 20.09.2018 11:45) Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma soluţionării contestaţiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură (dată publicare: 20.09.2018 11:44) Proces-verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctajul obţinut la testul de verificare a cunoştinţelor juridice la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 19.09.2018 16:49) Proces verbal soluţionare contestaţii barem DC-MOTIVARE (dată publicare: 17.09.2018 19:35) Proces verbal soluţionare contestaţii barem DPC-MOTIVARE (dată publicare: 17.09.2018 19:35) Proces verbal soluţionare contestaţii barem DP-MOTIVARE (dată publicare: 17.09.2018 19:35) Proces verbal soluţionare contestaţii barem DPP-MOTIVARE (dată publicare: 17.09.2018 19:35) Anunț privind depunerea contestațiilor la punctaj la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice (dată publicare: 14.09.2018 16:12) Tabel cu rezultatele obținute de candidați la proba eliminatorie de verificare a cunoștințelor juridice a concursului de admitere în magistratură din data de 9 septembrie 2018 (dată publicare: 14.09.2018 16:11) Proces verbal soluţionare contestaţii barem DC (dată publicare: 12.09.2018 16:08) Proces verbal soluţionare contestaţii barem DP (dată publicare: 12.09.2018 16:08) Proces verbal soluţionare contestaţii barem DPC (dată publicare: 12.09.2018 16:08) Proces verbal soluţionare contestaţii barem DPP (dată publicare: 12.09.2018 16:07) Barem definitiv G1-G4 (dată publicare: 12.09.2018 16:07) Model contestație la barem Anunț privind depunerea contestațiilor la barem (dată publicare: 09.09.2018 14:10) Bareme G1-G4 Subiecte și răspunsuri - G4 Subiecte și răspunsuri - G3 Subiecte și răspunsuri - G2
Dată publicare: 10.07.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro