Concursul de admitere în magistratură din perioada 20 martie - 2 iulie 2018

Tabel cu rezultatul obtinut la data de 23 martie 2021 la reexaminarea psihologica in urma calificativului acordat la testarea psihologica dispusa prin Hotararea Plenului CSM nr 38/2021 Anunt privind desfasurarea reexaminarii psihologice dispusa prin Hotararea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 38/2021 Tabel cu rezultatele obţinute la reexaminarea psihologică (dată publicare: 20.07.2018) Anunţ privind desfăşurarea reexaminării psihologice (dată publicare: 17.07.2018) Tabel cu rezultatele obţinute la testarea psihologică (dată publicare: 16.07.2018) Anunţ referitor la formularea, conform art. 27 din regulament, a opţiunilor pentru ocuparea posturilor scoase la concursul de admitere în magistratură (dată publicare: 05.07.2018) Repartizarea candidaţilor la testarea psihologică - testul scris (dată publicare: 05.07.2018) Repartizarea candidaţilor la interviul psihologic (dată publicare: 05.07.2018) Anunţ privind desfăşurarea testării psihologice (dată publicare: 05.07.2018) Programarea pentru examinarea medicală (dată publicare: 27.06.2018) Anunţ privind depunerea actelor necesare în vederea verificării condiţiei de bună reputaţie (dată publicare: 26.06.2018) Lista cu rezultatele definitive la concursul de admitere în magistratură, sesiunea martie-iulie 2018 (dată publicare: 26.06.2018) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la interviu (dată publicare: 25.06.2018) Anunţ privind desfăşurarea interviului (dată publicare: 19.06.2018) Fişă de prezentare pentru interviu (dată publicare: 19.06.2018) Repartizarea candidaţilor pentru susţinerea interviului (dată publicare: 19.06.2018) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la etapa eliminatorie (dată publicare: 19.06.2018) Lista candidaţilor declaraţi admişi la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 19.06.2018) Proces-verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctaj la testul de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 19.06.2018) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la punctaj la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 14.06.2018) Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 14.06.2018) Barem definitiv G1- G4 PII (dată publicare: 12.06.2018) Barem definitiv G1 - G4 PI (dată publicare: 12.06.2018) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la baremul stabilit pentru testul de verificare a rationamentului logic Model contestaţie la barem Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem (dată publicare: 10.06.2018 16:22) Subiecte şi bareme Programul de desfăşurare a testului grilei de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 06.06.2018) Repartizarea în săli a candidaţilor pentru proba de verificare a raţionamentului logic (dată publicare: 06.06.2018) Lista candidaţilor declaraţi admişi în urma soluţionării contestaţiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură (dată publicare: 31.05.2018) Lista candidaţilor declaraţi respinşi în urma soluţionării contestaţiilor la proba eliminatorie de verificare a cunoştinţelor juridice din cadrul concursului de admitere în magistratură (dată publicare: 31.05.2018) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la punctajul obţinut la testul de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 30.05.2018) Proces verbal de motivare a contestaţiilor la barem pentru disciplina drept civil (dată publicare: 29.05.2018) Proces verbal de motivare a contestaţiilor la barem pentru disciplina drept procesual civil (dată publicare: 29.05.2018) Proces verbal de motivare a contestaţiilor la barem pentru disciplina drept penal (dată publicare: 29.05.2018) Proces verbal de motivare a contestaţiilor la barem pentru disciplina drept procesual penal (dată publicare: 29.05.2018) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la punctaj la proba de verificare a cunoştinţelor juridice la concursul de admitere în magistratura Tabel cu rezultatele obţinute de candidaţi la proba de verificare a cunoştinţelor juridice la concursul de admitere în magistratura (dată publicare: 25.05.2018 13:23) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem pentru disciplina Drept procesual penal (dată publicare: 23.05.2018) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem pentru disciplina Drept procesual civil (dată publicare: 23.05.2018) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem pentru disciplina Drept penal (dată publicare: 23.05.2018) Proces verbal de soluţionare a contestaţiilor la barem pentru disciplina Drept civil (dată publicare: 23.05.2018) Barem definitiv (dată publicare: 23.05.2018) Anunţ privind depunerea contestaţiilor la barem Model contestaţie la barem Barem Subiecte şi răspunsuri Repartizarea în săli a candidaţilor pentru proba de verificare a cunoştinţelor juridice (dată publicare: 17.05.2018) Programul de desfăşurare a probei de verificare a cunoştinţelor juridice din data de 20 mai 2018 (dată publicare: 16.05.2018) Tabel final cu rezultatul verificării condiţiilor de înscriere la concursul de admitere în magistratură, organizat în perioada 20 martie - 02 iulie 2018 (dată publicare: 16.05.2018)
Dată publicare: 20.03.2018

Mergi la începutul paginii
Conceptul grafic al site-ului a fost cofinantat din Fondul Social European, prin Programul Operational Capacitate Administrativa 2014-2020 - cod MySMIS2014 + 118765/SIPOCA 454
Pagina proiectului www.poca.ro